Flytting av andelseierregister til Centevo AB

 Danske Invest Asset Management (DIAM) flytter andelseierregisteret til Centevo AB.

DIAM har valgt å opprette et eget andelseierregister utenfor VPS, og alle fond vil derfor bli avregistrert i VPS, for å så registreres i DIAM sitt nye andelseierregister hos Centevo AB.

Flyttingen til nytt andelseierregister skjer automatisk og du trenger ikke å foreta deg noe i forbindelse med flyttingen. Flyttingen har ingen kostnads- eller skattemessige konsekvenser for deg som kunde, og vil ikke bli betraktet som noen realisasjon av fondsandeler.

Alle eventuelle andre rettigheter knyttet til andelene som i dag er registrert i VPS-registeret, herunder panterettigheter, vil registreres i nytt andelseierregister.

Avregistreringen av disse fondene er forventet å bli gjennomført den 6.juni 2024. Informasjon om avregistreringen vil bli nærmere kunngjort på DIAM sine hjemmesider.

NB! Vi oppfordrer våre kunder til å være på vakt mot svindlere som utgir seg for å være fra Danske Bank. Vi vil aldri be deg oppgi sensitiv informasjon over telefon eller på epost, kun i sikre kanaler som i mobil- eller nettbanken.