Gå til hovedinnhold

Bærekraftige investeringer

Når du investerer gjennom Danske Bank, er vår målsetning å levere attraktiv og konkurransedyktig avkastning. Bærekraft er en vesentlig del av investeringsstrategien når vi skal skape verdi for kundene våre. 

Integrering av bærekraft i investeringsstrategien betyr at vi analyserer mer enn selskapenes regnskaper og evne til å tjene penger. Vi ser også på hvordan de håndterer risiko og muligheter på områdene miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Dette er de såkalte ESG-faktorene, som står for ”Environment, Social & Governance”. Disse faktorene er en viktig del av vårt mål om å oppnå best mulig avkastning.

ESG en integrert del av investeringsprosessene, produktene og rådgivningen vår. Vi kaller tilnærmingen for ‘ESG Inside’.

 

Aktivt eierskap

Vi er i dialog med selskaper for å påvirke dem i en bærekraftig retning og bidra til positiv utvikling.

Les mer

ESG-analyseverktøy

Det unike analyseverktøyet vårt gir en oversikt over selskapers ESG-risiko og -muligheter.

Les mer

A til A+ karakter

Arbeidet vårt med bærekraftige investeringer har fått høy karakter (A til A+) i syv av tolv kategorier fra det FN-støttede nettverket for ansvarlige prinsipper, PRI. 

Slik velger du investeringer med ESG Inside

 

Fond som arbeider aktivt og systematisk med bærekraft som en grunnleggende del av investeringsprosessen.

Les mer

 

Fond som velger bort investeringer på bakgrunn av spesifikke kriterier, som f.eks. alkohol og gambling.

Les mer

 

Fond som investerer og arbeider målrettet innenfor bærekraftområder, som f.eks. klima eller FNs bærekraftsmål.

Les mer

ESG-Inside

Vi kaller tilnærmingen vår for «ESG Inside» for å understreke at miljø, sosiale forhold og selskapsstyring er kjerneelementer når du investerer gjennom oss.

Vi inkluderer ESG-forhold i investeringsprosessene og -produktene våre, og også når vi gir deg råd om investeringer. Denne tilnærmingen skal bidra til at du får best mulig utbytte av investeringene dine og at de skjer på et bærekraftig grunnlag.

Vil du lese mer om arbeidet vårt med bærekraftige investeringer?

Les mer

 


Bli Private Banking kunde i Danske Bank