Bli bedriftskunde i Danske Bank

Det er enkelt å bli kunde hos oss. Med vår selvbetjente løsning kan du raskt og enkelt opprette kundeforholdet og få dekket bedriftens basisbehov.

Avtaledokumentene kan signeres elektronisk dersom signaturberettigede har norsk BankID.

 • Valg av løsning Rediger

  Basisprodukter

  Konti

  1 Driftskonto

  Digitale tjenester

  Standard 99 kr./mnd.: Basis nettbankløsning med tilgang for 1 bruker.

  App til mobil og nettbrett

  NB! Forutsetter at bruker har BankID. Hvis bruker ikke har BankID anbefaler vi utvidet nettbank.

  Rådgivning

  Rådgivning via nettmøte og telefon

  Etableringsgebyr

  Etableringsgebyr for selskap under stiftelse, inkludert bekreftelse av aksjekapital 2000 kr.

  Standard 99 kr./mnd.

  Som takk for at du velger vår selvbetjente løsning spanderer vi etableringsgebyret.

  Trenger du hjelp?

  Har du spørsmål, kan du alltids nå oss på 987 06 030 i våre åpningstider.

  Tilleggsprodukter

  Er du medlem av Akademikerne?
  Velg
  Anbefalt løsning
  Business One
  Anbefalt løsning

  Business One

  Er du medlem av Akademikerne?
  Velg

  99

  kr./mnd.

  + etableringsgebyr 0 kr. + etableringsgebyr 2000 kr.
  Vennligst oppgi ditt medlemsnummer
  Vennligst oppgi ditt medlemsnummer (3 til 6 siffer)
  Logg inn med din BankID for enklere bestillingsprosess.
  Vi vil da kunne hente informasjon om bedriften din fra offentlig registre. Ønsker du ikke å logge inn klikk 'Uten pålogging' og du vil bli sendt videre til vår manuelle prosess.
 • Informasjon om bedriften Rediger

  For å gjennomføre din bestilling har vi behov for noen opplysninger om deg og bedrift. Hvis du ønsker informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, kan du se våre retningslinjer for personvern i vår personvernerklæring.

  Vennligst oppgi bedriftens navn
  Vennligst oppgi bedriftens organisasjonsnummer (9 siffer).
  Vennligst velg bedriftstype

  Er selskapet børsnotert?

  Ja Nei Fyll inn om bedriften er børsnotert
  Fyll inn hvilken børs bedriften er notert på
  Oppgi bedriftens primære næringskode.

  Har dere drift innenfor ytterligere områder?

  Ja Nei Oppgi om bedriften har ytterligere næringskoder.
   Oppgi de øvrige områdene bedriften har drift innenfor.

   Er selskapet et driftsselskap som selger varer eller tjenester?

   Ja Nei
   Vennligst oppgi om bedriften selger varer eller tjenester.

   Er selskapet et

   Investering-/holdingselskap Annet selskap
   Vennligst oppgi om bedriften er et investeringsselskap eller annet selskap

   Er eier(e) som holder 50% eller mer aksjer i selskapet medlem av en akademikerforening?

   Ja Nei
   Vennligst oppgi et svar.
   Fyll inn foreningsnavn

   Er bedriften registrert i et annet land enn Norge?

   Ja Nei
   Vennligst oppgi om bedriften er registrert i et annet land enn Norge?.
   Vennligst oppgi hvilket land?.
   Vennligst oppgi hvorfor bankforbindelse i Norge.

   Er bedriften skattepliktig til andre land enn Norge?

   Ja Nei
   Vennligst oppgi om bedriften er skattepliktig til andre land enn Norge?.
   Vennligst oppgi antal land.

   Land {{id}}:

   Vennligst oppgi hvilket land?.
   Vennligst oppgi TIN.
  • Reelle rettighetshaver Rediger

   Eier Rediger

   Vennligst oppgi antal rettighetshavere.

   Har bedriften et styre?

   Ja Nei
   Vennligst oppgi om bedriften har et styre?.
   Antall styremedlemmer
   Vennligst oppgi styremedlemm fornavn {{id}}.
   Vennligst oppgi styremedlemm etternavn {{id}}.

   Kontaktperson

   Vennligst oppgi dine kontaktopplysninger, slik at vi kan komme i kontakt med deg for en oppfølgingssamtale.

   Vennligst oppgi fornavn.
   Vennligst oppgi etternavn.
   Vennligst oppgi din rolle/tittel.
   Vennligst oppgi mobilnummer.
   Vennligst oppgi epostadresse.
   Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).

   Den reelle rettighetshaver {{id}}:

   Eier:

   Har eier annet bostedsland enn Norge?

   Ja Nei
   Vælg venligst om eier annet bostedsland enn Norge.
   Vennligst oppgi fornavn.
   Vennligst oppgi etternavn.
   Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).
   Vennligst oppgi epostadresse.
   Vennligst oppgi statsborgerskab.

   Er eier statsborger i flere land?

   Ja Nei
   Oppgi land
   Vennligst oppgi statsborgerskab.
   Vennligst oppgi adresse.
   Vennligst oppgi postnummer.
   Vennligst oppgi sted.
   Vennligst oppgi bostedsland.
   Vennligst oppgi eierandel in %.
   Vennligst oppgi andel av stemmene in %.

   Er eier skattepliktig til andre land enn Norge?

   Ja Nei
   Vælg venligst eier skattepliktig til andre land enn Norge.
   Vennligst oppgi land og TIN eller lignende.

   Skal denne personen være bankens kontaktperson?

   Ja Nei
   Velg venligst kontaktperson.
   Vennligst oppgi mobilnummer.

  • Signaturberettigede mm.Rediger

   Ytterligere informasjonRediger

   Vennligst oppgi antal signaturberettigede

   Den signaturberettigede {{id}}:

   Vennligst oppgi fornavn
   Vennligst oppgi etternavn.
   Vennligst oppgi bostedsland.
   Vennligst oppgi fødselsnummer (11 siffer).

   I likhet med andre finansinstitusjoner er Danske Bank pålagt å følge det som kalles "kjenn din kunde-prinsippet". Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og deres bruk av bankens tjenester.

   Hvitvaskingsregelverket forplikter oss til å avdekke om personer som handler på vegne av våre kunder, personer som er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller personer som er reelle rettighetshavere er eller har vært politisk eksponerte personer. Videre må banken vite om personer som innehar nevnte roller i bedriften er nære familiemedlemmer eller kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer. Vær oppmerksom på at man regnes som en politisk eksponert person i ett år etter at den politisk eksponerte personen har avsluttet stillingen eller vervet.

   En politisk eksponert person er en person som har eller har innehatt en stilling eller et verv som:

   1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
   2. Medlem av nasjonalforsamling
   3. Medlem av styrende organ i politisk parti
   4. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
   5. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
   6. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
   7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
   8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

   Med «nært familiemedlem» forstås foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

   Med «kjent medarbeider» forstås fysiske personer som er kjent for å være

   1. Reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
   2. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
   3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

   Er det noen av personene som handler på vegne av deres bedrift, personer som har disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller personer som er reelle rettighetshavere, som er politisk eksponerte personer, et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person?

   Ja Nei
   Velg ja eller nei.
  • Bedriftens formålRediger

   Hva slags type virksomhet driver du? Vi ber deg utdype samtlige tre spørsmål, og med dine egne ord beskrive virksomheten din.

   For å gjennomføre din bestilling har vi behov for noen opplysninger om bedriften. Vi er lovpålagt av myndighetene å kjenne våre kunder.

   Beskriv virksomheten din med egne ord i henhold til spørsmålene.
   Navngi leverandører du vil benytte det kommende året og hva du vil kjøpe fra dem.
   Hvor mye midler skal settes inn på konto og hvordan er disse generert. Stammer midlene fra ulike kilder, vennligst oppgi alle kildene. Del også opp beløpet om det ikke stammer fra samme kilde.
   Vennligst oppgi bedriftens årlige omsetning.
   Velgt minst 1 alternativ
   Navngi dine 3 (forventede) største kunder det kommende året.
   Vennligst oppgi formålet med Daglig konto/Driftskonto.
  • TransaksjonerRediger

   Håndterer bedriften kontanter (fysiske mynter og sedler)?

   Ja Nei
   Vennligst oppgi om bedriften håndterer kontanter?.
   Vennligst oppgi årlig sum.
   Vennligst oppgi årlig sum.
   Vennligst oppgi årlig sum.
   Vennligst oppgi årlig sum.
   Vennligst beskriv årsaken til kontant uttak/innskudd.

   Vennligst oppgi årlig sum.
   Vennligst oppgi årlig sum.

   Hvordan vil du best kategorisere forventede transaksjoner?

   Vennligst oppgi forventede transaksjoner.
   Vennligst oppgi betalinger.
   Vennligst oppgi samlet beløp.
    Vennligst velg land
    Vennligst oppgi utgående betalinger.
    Vennligst oppgi samlet beløp.
     Vennligst velg land
     Vennligst oppgi årsaken.

     Kommer likviditeten som skal settes inn i banken fra annet enn salg av varer og tjenester?

     Ja Nei
     Vennligst oppgi likviditeten.
     %
     %
     %
     %
     %
     %
     %
     %
     Total % Skal være 100 prosent.
    • DokumenterRediger

     Dersom selskapet er under etablering og det er behov for å opprette en konto for innskudd av aksjekapital, må du laste opp stiftelsesdokumentet, vedtekter og dokumentasjon på kapitalinnskuddet (skattemelding eller årsregnskap.)

     Last opp firmaattest, aksjeeierbok, siste årsregnskap/næringsoppgave og dokumentasjon på kapitalinnskudd (Skattemelding)     Trykk ”Last opp dokumenter” for å søke etter dine filer. Du kan laste opp inntil 5 filer. Vær oppmerksom på at en fil kan være maks 4 MB.

     Vi godtar kun følgende formater:

     Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg, Png eller Gif.

     Ja Nei
     Vennligst oppgi et svar.
    • Samtykke & bekreftelseRediger

     Forbehold

     Banken gjennomfører lovpålagt kundekontroll i forkant av etablering av alle kundeforhold i henhold til Hvitvaskingsloven §6 og §9. Hvitvaskingsloven stiller også krav til løpende oppdatering av dokumentasjon og opplysninger for eksisterende kunder. Du forplikter deg med dette til å informere Danske Bank om eventuelle endringer knyttet til eierforholdene i selskapet innen rimelig tid.

     Dersom vi ved kundekontroll avdekker graverende uoverensstemmelser mellom avgitt informasjon og faktisk bruk av bankens tjenester kan banken begrense tjenestene som tilbys. I ytterste konsekvens kan banken avslutte kundeforholdet.

     De til enhver tid gjeldende vilkår for bankens tjenester og produkter er tilgjengelig på bankens hjemmesider.

     Samtykke

     Skal være bekreftet.

     Teknisk feil

     Det har dessverre oppstått en teknisk feil ved innsending av din søknad. Vennligst ta kontakt med oss på telefon +47 98 706 030, så vi kan hjelpe deg.

     Vennligst ta bilde/skjermdump av feilmeldingen, slik at vi kan undersøke nærmere.

     url:
     time:
     appName:
     appVersion:
     platform:
     userAgent:
     screen width:
     screen height:

    • Takk for at du har registrert deg hos oss!

     Vær oppmerksom på at eventuelle reelle rettighetshavere må legitimeres. Dette kan enkelt gjøres med BankID på www.danskebank.no/legitimering.

     Når vi behandler søknaden vil vi kontakte deg.

     Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på chat, telefon nr. 06030 eller e-post til 06030@danskebank.no.