Overblikk og strategi 

Har bedriften nådd taket for vekst på det norske markedet? Da er tiden inne for å se på nye, potensielle markeder. Les veiledningen for internasjonal ekspansjon her.

 • 1. Hvilke nye markeder og hvordan?

  Mange bedrifter opplever på et tidspunkt at norskegrensen setter en stopper for vekstmulighetene. Da kan det være naturlig å se på utenlandske markeder. Nabolandene våre, som Sverige, Danmark og Finland, kan være et godt sted å begynne. 

  Riktignok er det et krav at bedriftens produkter og tjenester blir etterspurt i de aktuelle landene. Du bør derfor innhente informasjon om målgrupper, konkurrenter og andre markedsforhold i de nye markedene du vurderer. 

  En grundig analyse av markedets trusler og muligheter – satt opp mot bedriftens styrker og svakheter – er et godt grunnlag for å fatte en beslutning om å satse i et marked, eller ikke. 

  Hvis du konkluderer med at det ligger et forretningsgrunnlag for bedriften din i utlandet, må du legge en strategi for en overordnet tilnærming: Hvilket land? Vil du etablere et nytt selskap i utlandet – eller kanskje kjøpe opp et eksisterende? Skal du inngå en avtale med en agent? Skal produksjonen også flyttes? Hvor skal hovedkontoret ligge?
 • 2. Hvem kan hjelpe deg i denne fasen?

  Det er mange steder du kan oppsøke hjelp. Noen alternativer koster heller ikke penger. Snakk med folk som har erfaring med internasjonal handel, og helst med det landet du vil eksportere til. Kontakt et eksportnettverk eller en bransjeorganisasjon med ledere fra bedrifter innenfor bestemte bransjer eller eksportmarkeder. 

  Du kan naturligvis få hjelp av Danske Banks bedriftsrådgivere og benytte deg av bankens analysefunksjon med spesifikke kunnskaper om de økonomiske forholdene i det aktuelle markedet eller i en eventuell oppkjøpsbedrift. 

  Du kan også få rådgiving av:

  Innovasjon Norge: Innledende markedsrådgiving og behovsavklaring, bransjerapporter, analyser, tilskuddsordninger, mm. Ytterligere konsulentbistand mot betaling.  

  ICC Norge: Norsk avdeling av det internasjonale handelskammer, en medlemsorganisasjon som jobber med internasjonal handel. Tilbyr blant annet kurs om betalingssikring og leveringsbetingelser.

 • 3. Forretningsplanen danner grunnlaget for å lykkes.

  Du må være klar over at eksport er forbundet med omkostninger. Det er ressurskrevende å kartlegge behovet for produktet ditt i nye markeder – og tilpasse produkt og organisasjon. 

  Derfor er det viktig å oppnå et visst salgsvolum. Her kommer forretningsplanen inn i bildet. Støtteorganisasjonene kan hjelpe til med å lage en forretningsplan, og revisoren din, og våre bedriftsrådgivere kan komme med innspill og råd til den.

 • 4. Juridiske og praktiske forhold

  Spesielt hvis du beveger deg utenfor EU, vil du oppleve at avtaleregler, toll- og eksportregler, og kutyme er annerledes enn i Norge. 

  Begrensninger kan være gjeldende for betaling i utenlandsk valuta.  Forsendelse av varer krever kanskje spesielle godkjennelser eller tillatelser. Hvis du skal ansette medarbeidere i utlandet, må du være oppmerksom på arbeidsretten i det aktuelle landet. Det samme gjelder for person- og selskapsskatt.

  Ekspertene våre kan fortelle deg hvordan du navigerer i slike farvann. Ofte anbefaler vi å oppsøke ytterligere råd fra en advokat, revisor, eller fra jurister i Eksportrådet. 

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.