Internasjonal ekspansjon: Utvikling og finansiering

De fleste bedrifter har behov for ekstra kapital når nye markeder skal erobres. Les veiledningen for hvordan du skaffer deg overblikk over den planlagte ekspansjonen.

 • 1. Skal produkt og organisasjon tilpasses?

  Avhengig av produktet og hvilket marked du eksporterer til, bør du kanskje tilpasse produktet til det nye markedet. I tillegg til å endre språk, kan det være andre forhold (for eksempel elektriske forskrifter, patenter, osv.) som krever ytterligere endringer. Her kan det være aktuelt å oppsøke en advokat eller et patentkontor for bistand.

  De færreste bedrifter har før de starter den kompetansen som kreves for å lykkes med eksport. Det kan være språklige og kulturelle forskjeller som krever spesiell kompetanse. Det kan være avgjørende for muligheten for å lykkes at man har medarbeidere eller samarbeidspartnere som har eksporterfaring og kjenner språket og kulturen i det aktuelle landet.
   
  Info

  Slik begrenser du risikoen

  Du har mange muligheter til å begrense lands-, leverandør- og kunderisiko når du handler med utlandet. På bankspråket kalles dette Trade Finance.

  Lær mer om Trade Finance
 • 2. Hvilke risikofaktorer må du ta høyde for?

  Det sier seg selv at det er større risiko forbundet med å handle med bedrifter i utlandet, sammenlignet med på hjemmebane, der du kjenner lover, regler og kutyme. Du kan risikere at kundene ikke betaler. Du kan tape penger på valutakurssvingninger. Produktene dine kan skades under transport – eller komme helt på avveie.

  Ved å jobbe systematisk og proaktivt med risiko kan bedriften håndtere hendelser som kan forhindre dere fra å nå målene. Det handler først og fremst om å være oppmerksom på og avdekke risikomomenter. Det finnes en rekke produkter og tjenester som gjør det mulig å begrense risiko ved eksport betydelig: Remburs, utenlandsk inkasso, garantier, kausjoner, eksportfinansiering, forsikring, osv. 

  Mange av disse tingene kan vi som bank hjelpe deg med. Det kan du lese mer om i boksen nedenfor.

  GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) kan tilby risikoavdekning i form av garantier, mens Eksportkreditt Norge kan bidra med finansiering for kjøpere av norske kapitalvarer (produksjonsutstyr, møbler, elektriske apparater osv).

  Én ting er risikoen for å tape penger. En helt annen risiko ligger i å sikre bedriftens kompetanse og kontaktnettverk. Hvis en nøkkelmedarbeider forsvinner, kan det få vidtrekkende konsekvenser. Vi anbefaler derfor at du lager interne prosedyrer for kunnskapsdeling.

  Viktige spørsmål å ta stilling til 

  Har organisasjonen de nødvendige kunnskapene, eller må kompetansen oppgraderes? Kan det gjøres med videreutdanning, eller må du kjøpe det inn i form av nye ansatte eller konsulenter – eventuelt i eksportlandet?

  Skal eksisterende medarbeidere flytte til utlandet? Hvordan utstasjoneres en medarbeider (myndigheter, krav og lovgivning)?

 • 3. Finansiering av ekspansjonen

  De fleste har behov for ny kapital når de skal erobre nye markeder. Det er kanskje nødvendig å utvide eller tilpasse produktet, investere i bygninger, kjøpe markedsanalyser, styrke salgsaktivitetene, videreutdanne medarbeidere – eller tilsette nye. 

  Alt dette koster penger og må finansieres. Spørsmålet er hvordan. Er det mulig med egenkapitalen, eller er det behov for ekstern finansiering? Vi kan hjelpe til med å sette sammen en finansieringsløsning, som i enkelte tilfeller inkluderer eksterne aktører som Eksportkreditt Norge, GIEK eller Innovasjon Norge.
   

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.