I Danske Bank jobber vi kontinuerlig med utvikling av sikkerhetssystemene våre, slik at vi er rustet mot ulike typer angrep utenfra. Banken din er derfor godt beskyttet når du bruker online-løsningene våre. 

Vi vil også gjerne hjelpe dere med å styrke datasikkerheten. Det gjør vi blant annet ved å stille vår kunnskap og erfaring om datasvindel til rådighet for dere gjennom å tilby ulike sikkerhetsverktøy du kan ta i bruk i bedriften.

Avanserte sikkerhetssystemer

Nettbank Bedrift, District og alle appene våre kjører i krypterte og sikre miljøer. Det betyr at uvedkommende ikke kan få tilgang til deres data via Danske Banks plattformer, og de kan heller ikke lese eller endre data som overføres mellom nettleseren og banken. Hvis vi registrerer unormale transaksjoner på en av plattformene våre, kan vi – ved hjelp av avanserte overvåkingssystemer – gripe inn med det samme.

Beskyttelse mot falsk e-post

Falsk e-post er et stort problem, og denne type svindel blir stadig mer avansert og vanskeligere å gjennomskue. I Danske Bank har vi implementert flere systemer for å fange opp falsk e-post. Systemene beskytter ikke bare oss selv. De beskytter også bedriften deres mot å motta e-post fra avsendere som utgir seg for å være fra Danske Bank. Hvis en svindler likevel lykkes med å sende deg en e-post i vårt navn, får vi fjernet det falske nettstedet så fort vi blir gjort oppmerksom på forholdet.

Datasvindel kjenner ingen grenser

I Danske Bank skal vi både være rustet til å avverge kjente former for angrep og forberedt på nye, fremtidige trusler fra kriminelle fra hele verden. Derfor deltar vi i internasjonalt samarbeid på mange områder hvor vi deler kunnskaper og erfaringer i en felles innsats mot datasvindel. Vi sitter blant annet i det rådgivende utvalget i Europols senter for datakriminalitet, i løpende dialog med andre banker og ledende IT-eksperter.