Næringseiendom

Få finansiering som passer til bedriften din


Vi tilbyr skreddersydde og komplette løsninger for finansiering av næringseiendom inkludert garantier, cash managment og andre tilknyttede produkter. Lånene sikres med pant i fast eiendom. Risiko vurderes blant annet ut i fra sikkerhet i eiendommens kontantstrøm, beliggenhet og standard pantet.


Finansiering av næringseiendom krever spesialkompetanse, og denne kompetansen har vi samlet i en egen avdeling: Large Real Estate.


Large Real Estate er en nasjonal enhet med kundeansvar for de største eiendomskundene i Norge. Vi er lokalisert i Oslo og i Trondheim, og jobber over hele landet i samarbeid med resten av banken. Slik er våre kunder sikret en lokal kunderådgiver i sitt geografiske nærområde med støtte fra en spesialisert avdeling med bransjekunnskap.


Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med næringseiendommer, er du velkommen til å kontakte oss på 987 06030 eller 06030@danskebank.no

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading