• Bevar likviditeten i bedriften
  • Ha kontroll over utgiftene
  • Få fleksibilitet til å oppskalere

Send oss e-post
– eller ring oss på 987 06030.

I dag velger mange bedrifter å lease, selv om de godt kunne stå for finansieringen selv. Leasing av kostbare driftsmidler i stedet for kjøp gir bedriften økonomisk spillerom til å utvikle kjernevirksomheten, samtidig som utstyret jevnlig kan byttes ut ved behov. Du kan få finansiert inntil 100 % av investeringen.

Danske Finans er Danske Banks spesialister på leasingfinansiering. Vi bistår med rådgiving og hjelper deg med å finne den beste løsningen for din bedrift. I tillegg til leasing kan vi også tilby salgspantlån.

I praksis gir leasing deg som kunde full bruks- og disposisjonsrett til utstyret under leasingavtalens varighet.

Du kan blant annet lease disse tingene:


Firmabiler
Lastebiler
IT-utstyr

Landbruksmaskiner
Entreprenørmaskiner

Produksjonsmaskiner

Fleksibilitet
Hvis du leaser i stedet for å eie, har du også mulighet til å oppskalere etter behov. I tillegg gjør leasing det også lettere å sikre at utstyret ditt er oppdatert med de produktivitetsmessige fordelene det kan innebære.

Sist, men ikke minst vil bedriften din bevare sin økonomiske fleksibilitet siden mindre penger vil være bundet opp i aktiva.

Ved valg av leasing som finansieringsform kan du som kunde oppnå flere positive effekter for ditt selskap. Ta kontakt med Danske Finans på telefon 987 06030 eller mail leasing@danskebank.no for nærmere informasjon om dette.