Finansiering for din bedrift

De fleste bedrifter har et konstant behov for finansiering: Ved oppstart. I vekstfasen. Ved normal drift. Vi tilbyr løsninger som er tilpasset dine behov.

De fleste bedrifter har et konstant behov for finansiering: Ved oppstart, i vekstfasen, ved normal drift, til kjøp av maskiner, IT, biler og andre eiendeler. Men også når det blir behov for å utvide eller kanskje flytte til større lokaler. Eller kanskje er bedriften moden for internasjonal ekspansjon?

Vekst koster penger. Du trenger både anleggs- og driftsfinansiering. Prisen for finansieringen er en rente, og långiveren vil i utgangspunktet søke å oppnå størst mulig sikkerhet for lånet som gis. 


Ulike finansieringsmuligheter

 • Anleggsfinansiering

  Eiendeler med en flerårig verdi anleggsfinansieres gjerne over 3-10 år, bygninger gjerne over 20-30 år. Det oppstår jevnlig behov for nye investeringer i anleggsaktiva. Enten fordi bedriften din vokser, eller fordi maskiner og utstyr slites ut eller ikke lenger er tidsmessige. I slike tilfeller er det vanlig å ta opp et bedriftslån da det kan være vanskelig å opprettholde sunn likviditet.
 • Bedriftslån

  Når bedrifter foretar større investeringer i eksempelvis produksjonsanlegg eller varebiler, så finansieres de som regel med et bedriftslån. 

  Bedriften din tilbakebetaler bedriftslånet over en periode som tilsvarer investeringens levetid. 

  Mer om bedriftslån
 • Driftsfinansiering

  Bedriftens likviditetsbehov vil ofte svinge i løpet av året. Dette kan skyldes sesongvariasjoner eller andre forhold i driften. For å dekke opp de periodene driften genererer underskudd på likviditet, kan kassekreditt være en god løsning. Dette er en kreditt som alltid er tilgjengelig. Du betaler renter for den benyttede kreditten, sammen med en liten provisjon, som vanligvis betales kvartalsvis, for størrelsen av kreditten. Et alternativ til kassekreditt kan være midlertidig kassekreditt.

  Kapital som dette kalles ofte for arbeidskapital. Dette er midler som er tilknyttet den daglige driften. 
 • Kassekreditt

  I mange bedrifter er det ikke alltid at utgiftene og inntekten følger hverandre hele tiden. På grunn av dette, kan bedrifter med overskudd oppleve perioder der innbetalingene ikke matcher utbetalingene. Derfor er en kassekreditt en relevant løsning for mange av våre kunder.

  Mer om kassekreditt.

 • Midlertidig kassekreditt

  Midlertidig kassekreditt sikrer bedriften finansiering i en begrenset periode.  Det kan for eksempel være for å betale håndverkere og andre utgifter frem til leveringen av et byggeprosjekt. 

  Mer om midlertidig kassekreditt.
 • Leasing

  Det kan i mange tilfeller gi større fleksibilitet å la andre eie eiendeler i stedet for å finansiere dem med tradisjonelle lån. Derfor velger mange å lease bedriftens biler, maskiner, IT-utstyr m.m. Ved leasing endres eiendeler til en leasingforpliktelse i stedet for en stor aktivapost på balanseregnskapet.

  Det er også mulig å lease eiendommen bedriften allerede eier og holder til i. Da selger din bedrift eiendommen til leasingselskapet og leaser den etterpå.Det kalles sale-and-lease-back.

  Mer om leasing.

 • Andre muligheter for finansiering

  Mulighetene du har til å få finansiering er avhengig hvor langt du er kommet med bedriften din. Er du i ferd med å starte opp en bedrift, må du først og fremst stille med startkapital selv. I tillegg kan du også søke midler i offentlige eller private fond eller hos såkalte business angels, som tilbyr kapital mot å eie en bit av bedriften. Hos Innovasjon Norge kan du også søke om oppstartsmidler.

  Har du en god forretningside som tilbyr noe vesentlig nytt i markedet og som er skalerbart, kan du søke Innovasjon Norge om markedsavklaringsstøtte. Her kan du motta mellom 50.000 – 100.000 i støtte dersom din idé er kvalifisert.

  Du kan finne en oversikt over investorer på hub.no og ta vårt investormatching-verktøy for å finne aktuelle investorer. Har bedriften din kommet godt i gang med driften, vil bankfinansiering ofte være aktuelt. 


 • Grønne lån

  Dersom virksomheten din trenger finansiering for større prosjekter som har en tydelig positiv miljøpåvirkning, kan vi i mange tilfeller tilby grønne lån. Med grønne lån kan du blant annet styrke bærekraftsprofilen til virksomheten ved at lånet oppnår klassifisering som ”Green Loan by Danske Bank”. Klassifiseringen er basert på Danske Banks offisielle Green Bond Framework, som også brukes for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket og klassifiseringen er basert på finansnæringens internasjonale standarder for aktiviteter som fremmer overgangen til en mere miljøvennlig, klimabasert og bærekraftig økonomi med lavere karbonutslipp. Les mer om rammeverket for grønne obligasjonslån.

 Hva ser banken på, når du søker finansiering?

 

Bedriftens historikk: Hvor godt har bedriften drevet siden oppstarten og hvilke resultater kan den vise til økonomisk og driftsmessig?

Sikkerhet: En bank vil så å si alltid søke å skaffe sikkerhet for låneopptaket. Jo større risiko knyttet til finansieringen, desto strengere krav til sikkerhet. Pant i eiendom, varelager og kundefordringer er vanlig. Ofte vil det også være aktuelt at eiere og aksjonærer må stille som kausjonister. 

Endringer i kontantstrømmen som følge av låneopptaket: Hvor godt vil bedriften tåle de månedlige avdragene og rentene? 

Markedsforhold: Hvordan er framtidsutsiktene for ditt marked og bransje? 

Grad av egenkapital: Avhengig av hvilken type finansiering du søker, vil det ofte være krav til at deler av investeringen finansieres med egenkapital.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.