De fleste bedrifter har et konstant behov for finansiering: Ved oppstart, i vekstfasen, ved normal drift, til kjøp av maskiner, IT, biler og andre eiendeler. Men også når det blir behov for å utvide eller kanskje flytte til større lokaler. Eller kanskje er bedriften moden for internasjonal ekspansjon?

Vekst koster penger. Du trenger både anleggs- og driftsfinansiering. Prisen for finansieringen er en rente, og långiveren vil i utgangspunktet søke å oppnå størst mulig sikkerhet for lånet som gis.