Artikkel skrevet av  Espen Jorvang

Robust strategi for rentesikring kan bevare bedriftens helse i et usikkert globalt landskap

I en verden preget av økonomisk usikkerhet, geopolitiske endringer og uforutsigbare markedsforhold, er det viktigere enn noensinne å ha en robust strategi for rentesikring. 

 Espen Andreas Jorvang - Leder for næringseiendom

I en verden preget av økonomisk usikkerhet, geopolitiske endringer og uforutsigbare markedsforhold, er det viktigere enn noensinne å ha en robust strategi for rentesikring. 

Artikkelen er skrevet av
Espen Jorvang 

Leder for næringseiendom i Danske Bank

Les mer om vår ledende ekspertise innen næringseindom

Bli kontaktet

Fordeler med rentesikring

Rentesikring benyttes for å skaffe forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader og som en beskyttelse mot negative renteeffekter.

Danske Bank gir ditt selskap en kvantifisert renterisikoanalyse med forskjellige utfallsrom ved ulike rentebevegelser. Ved behov kan vi også legge på en stresstest av selskapets fremtidige likviditet.

"Rentesikring er ikke bare et verktøy, men en viktig nøkkel til å navigere i et stadig mer uforutsigbart økonomisk landskap"

- Espen Jorvang, Leder for næringseiendom i Danske Bank


Det involverer bruk av finansielle instrumenter som renteswapper og ulike renteopsjoner.

Dette gir forutsigbare rentekostnader for en bestemt periode, noe som kan være nyttig for både låntagere og långivere ved å redusere risikoen ved uforutsette rentesvingninger.

Med Danske Banks ekspertise og innsikt, kan vi sammen utforme en strategi som gir deg kontroll og forutsigbarhet i din økonomiske fremtid. Vi er her for å støtte deg gjennom usikkerheten og hjelpe deg med å bygge en sterk finansiell grunnmur for din virksomhet.

Trenger din bedrift en renterisikoanalyse?

Vi i Danske Bank er her for å hjelpe deg å avdekke dine sikringsbehov og gi deg de verktøyene du trenger for å opprettholde forutsigbarhet i dine finanser, understreker Jorvang.

"I disse usikre tider gir rentesikring en nødvendig buffer, et skjold mot det uforutsigbare. Det er vår oppgave å hjelpe deg med å bygge det skjoldet,"

- Espen Jorvang, Leder for næringseiendom i Danske Bank

Med Danske Banks ekspertise og innsikt, kan vi sammen utforme en strategi som gir deg kontroll og forutsigbarhet i din økonomiske fremtid. Vi er her for å støtte deg gjennom usikkerheten og hjelpe deg med å bygge en sterk finansiell grunnmur for din virksomhet.

Vi kan hjelpe deg med rentesikring

Hvis din bedrift har gjeld eller andre kreditter vil rentesvingninger påvirke den underliggende økonomien.

Vi kan hjelpe med å skape en oversikt over renterisikoen, samt gi deg anbefalinger og løsninger som gjør deg i stand til å styre risikoen.

Les mer om fordelene med rentesikring

Bli kontaktet

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.