Lokal forankring og global tyngde

Satser på trøndersk næringsliv

Trønderske bedrifter har en ambisiøs og svært erfaren forretningsbank for næringslivet i umiddelbar nærhet: Danske Bank har valgt å satse for fullt på bedrifts- og storkundesegmentet, etter det annonserte salget av personmarkedsvirksomheten.

Trondheim kontoret: Petter Forså Aas, Runar Marthinsen  og Mona Talset

Trønderske bedrifter har en ambisiøs og svært erfaren forretningsbank for næringslivet i umiddelbar nærhet: Danske Bank har valgt å satse for fullt på bedrifts- og storkundesegmentet, etter det annonserte salget av personmarkedsvirksomheten.

Danske Bank har lenge vært en sentral aktør i det trønderske finanslandskapet. Helt siden 1859 har bankens hovedkontor i Norge ligget i Trondheim. Den gangen var banken kjent som Privatbanken, senere som Fokus Bank – før de i 2012 skiftet navn til Danske Bank.

Etter det annonserte salget, har de nå store ambisjoner for bedriftsmarkedet.

– Nå havner langt mer av ressursene i konsernet hos oss på bedriftsmarked. Et eksempel på det er at vi i disse dager har utlyst 13 nye stillinger hvor vi søker nye rådgivere og analytikere over hele landet. Samtidig gjøres det milliardinvesteringer i utvikling av vår digitale plattform

 - Runar Marthinsen, leder for bedriftsmarkedet i Trondheim.

Slik kan Danske Bank hjelpe din bedrift

Som leder for bedriftsmarkedet i Trøndelag, har Runar mange ansvarsområder. Han jobber tett med de ulike kundeansvarlige i banken, og legger til rette for at rådgiverne kan levere så godt som mulig.

Han forklarer at Danske Banks satsing på det norske bedriftsmarkedet er positive nyheter for kundene.

– Det at vi er en attraktiv bank for kundene våre, skjerper konkurransen. Trondheim og Trøndelag har på den måten nytte av at vi er på offensiven. Vår ambisjon er å være i førersetet, og det gagner hele næringslivet.

- Runar Marthinsen, leder for bedriftsmarkedet i Trondheim.

Danske Bank er alltid opptatt av å bli kjent med nye bedrifter, og tar gjerne en uforpliktende prat med de som er interesserte. ­

– Vi ønsker å være en bank for alle typer virksomheter som vil drive en god forretning, enten det er nasjonalt eller internasjonalt. Kundene våre setter pris på at vi stiller detaljerte spørsmål, de setter pris på å bli utfordret. Vi er jo i samme båt, og ønsker at de skal lykkes, forklarer Runar.

75b5b48e-4ca7-4213-a813-066968fd3094


Unikt kompetansemiljø

Sammen med Petter Forså Aas, leder for Danske Bank Markets i Trondheim og Mona Talset, Senior Cash Manager, har Runar revet seg vekk fra oppgavene sine en liten stund – for å snakke om hva Danske Bank kan tilby sine bedriftskunder her i trønderhovedstaden.

De er alle enige om at Danske Bank sitt fremste “ess”, er kombinasjonen av lokal kjennskap og høy fagkompetanse – og ramser opp områder som produktutvikling, markedsinnsikt, analysekapasitet og digital utvikling.

– Fagmiljøet vi har på huset er helt unikt i trøndersk sammenheng. Vi kjenner de lokale forholdene, samtidig som vi har produktutvikling og markedsinnsikt på internasjonalt nivå

- Petter Forså Aas, leder for Danske Bank Markets i Trondheim.

At banken har tilgang på bred kompetanse i eget konsern, med støtte fra både Oslo og København, mener han bidrar til at kundene i Trondheim får helt unike rådgivningstjenester.

– At vår sjefsøkonom Frank Jullum også sitter her, er en stor ressurs for både kunder og ansatte. Franks makroøkonomiske analyser bidrar til å navigere i et til tider uforutsigbart og komplekst marked.

Les mer om rådgivning i Danske Bank


Petter Forså Aas; leder for Danske Bank Markets i Trondheim, Mona Talset; senior Cash Manager og Runar Marthinsen; leder for bedriftsmarkeded i Trondheim.

De tre kollegaene er fullt klar over at produktene og markedene de jobber med kan oppleves komplekse for en person som ikke driver med bank. ­

– Vår oppgave er å oversette finans til forståelig trøndersk for kundene våre og gjøre det enkelt for bedriftene å ta de riktige strategiske valgene, sier Petter.

Selv jobber han på Markets, hvor det sitter en gjeng med spesialister som mange bedriftskunder har stor nytte av. Aksjer, obligasjonsemisjoner, rentesikring og valuta er blant produktområder Danske Bank Markets tilbyr i Norge. I tillegg har Markets en avdeling som heter Client Advisory, som driver med analyse og rådgivning for bedrifter.

– Her i Trondheim har vi to av disse områdene, og det er rentesikring for bedrifter og valutahandel.

Bli kontaktet av Danske Bank


Den verdifulle spisskompetansen

Danske Bank i Trondheim har sterke spesialistmiljøer innenfor en rekke områder. Blant annet Markets og Cash Management – områder som er svært viktige for alle store bedrifter. Det handler om rente- og valutahandel og det handler om betalingsløsninger.

– Den lange historien og det unike finansmiljøet vi har både lokalt her i Søndre gate og på tvers av konsernet gjør at vi først og fremst kan tilby svært høy kompetanse og skreddersydde team til hver kunde

- Runar Marthinsen, leder for bedriftsmarkedet i Trondheim

Kundeteamene til Danske Bank gjør dem godt rigget til å skreddersy løsninger som er riktig for den enkelte kunde, basert på bransje og størrelse – blant annet.

Cash Management er Monas spesialitet. Hun betjener en egen kundeportefølje innenfor storkundesegmentet, og jobber hver dag med betalingsstrømmer som går inn og ut av kundenes selskaper.

– Som spesialist jobber jeg dedikert med utvalgte kunder. Hvis de for eksempel skal ekspandere til utlandet eller gjøre oppkjøp, blir jeg en viktig sparringspartner for dem. Det er gøy å følge kundene gjennom alle disse prosessene og å være så tett på dem

 - Mona Talset, Senior Cash Manager

Noe av det viktigste hun jobber med, er Danske Banks sanntidsoppdaterte cash pool-løsning. ­

– Denne tjenesten sliter andre banker med å få til på samme måte som oss, smiler Mona. Hun forklarer at tjenesten går ut på å samle likviditet på tvers av selskap, landegrenser og valuta. Med denne løsningen får kundene deres oversikten over den hele og fulle likviditeten til selskapet sitt, til enhver tid.

Mona forteller at veien mellom de ulike fagmiljøene er svært kort i kontorlokalene, noe som ikke bare er viktig for det sosiale samholdet ­– men også kommer kundene til gode.

– Kulturen vår er basert på at kunden skal bli fornøyd, smiler hun avslutningsvis.

Bli kunde i Danske Bank

Skaper trygghet i hverdagn

Generasjonsbedriften Drivstua Gartneri så dagens lys for mer enn 70 år siden – og har vært kunde hos Danske Bank helt siden oppstarten.

Les mer om kundehistorien til Drivstua Gartneri

Hold deg oppdatert


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.