De aller fleste nye bedriftene som stiftes i Norge i dag er enten enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Det er noen viktige forskjeller på de to selskapsformene, og hva som er det beste alternativet for deg avhenger av formål, bransje og forventninger om vekst for selskapet.

Enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak står eier personlig ansvarlig for selskapet med hele sin formue. Eier bestemmer alt og driver for egen regning og risiko, som også innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser.¨

Enkeltpersonforetak skatter sammen med eieren personlig. Dette betyr at overskuddet er skattepliktig (eller underskudd fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønn.

Siden eieren og enkeltpersonforetak skattlegges under ett, vil du løpende måtte betale skatt på hele overskuddet i bedriften.

Les mer om ENK og hvordan du oppretter dette her.

AS – aksjeselskap

I et aksjeselskap er forpliktelsene dine som aksjonær i utgangspunktet kun begrenset til aksjekapitalen du går inn med. Det betyr at eieren utsetter seg for mindre personlig risiko enn ved et enkeltpersonforetak.

Hvis virksomheten begynner å dra på seg store forpliktelser, som leverandørfakturaer, lån, garantier eller annet ansvar, vil et aksjeselskap være et bedre valg enn et enkeltpersonforetak. Selskapet betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet, og må betale skatt av eventuelt overskudd.

Det er de siste årene innført flere viktige forenklinger for aksjeselskap. Blant annet er du på lik linje med et enkeltpersonforetak, ikke lenger revisjonspliktig så lenge du oppfyller følgende kriterier:

  • Driftsinntekter under 5 millioner kroner
  • Balansesum under 20 millioner kroner
  • Færre enn ti ansatte

Krav til aksjekapital for å starte et aksjeselskap er redusert til 30 000 kroner. Denne summen kan også dekke stiftelseskostnadene. Styret kan også bestå av bare én person, uten krav til varamedlem, selv om det kan være lurt å ha flere personer i styret.

Les mer om AS og hvordan du oppretter dette her.

Arkitekt Cleve Brochs erfaringer

Sivilarkitekt Christian Cleve-Broch gikk etter mange år som ansatt, deretter partner i et større arkitektfirma over til å starte for seg selv. Han valgte å starte et aksjeselskap og ikke et enkeltpersonsforetak – hovedgrunnen for dette var sikkerhet. 

- Hvis du har et ENK i byggebransjen og noe går galt, så er din økonomiske situasjon ganske utsatt med tanke på at du som eier av selskapet står ansvarlig med hele ditt økonomiske fundamentsier Christian Cleve Broch.


- Man må gjøre vurderinger om hva man tror passer best for seg selv. Jeg har hatt stor nytte av å ha en regnskapsfører som utfordrer meg, som gir meg veiledning, og engasjerer seg i økonomien i selskapet mitt, og at alt blir riktig etter lover og regler.


Christian Cleve Broch
Sivilarkitekt
Daglig leder Cleve Broch AS

Risikoen for personlig økonomisk ruin er lavere om du har et aksjeselskap og ikke ENK, da du i verste fall kun potensielt vil tape de 30.000 kronene du gikk inn med i aksjekapital hvis det ikke fungerer. Cleve Broch forklarer at man ofte i byggebransjen har ansvar i et prosjekt, og om man da prosjekterer feil og må gå inn i juridiske diskusjoner, er det tryggere å ha et aksjeselskap enn å stå personlig ansvarlig.

Hva passer best for deg?

Det er også andre ting enn sikkerhet å ta stilling til ved valg av selskapsform. ENK er en raskere og enklere prosess å starte, færre utgifter ved etablering og du kan gjøre regnskapet selv. Cleve Broch vurderte alle disse faktorene før han tok sitt valg.

- Man må gjøre vurderinger om hva man tror passer best for seg selv. Jeg har hatt stor nytte av å ha en regnskapsfører som utfordrer meg, som gir meg veiledning, og engasjerer seg i økonomien i selskapet mitt, og at alt blir riktig etter lover og regler, sier Cleve Broch.

Sivilarkitekten sier at hvis han skulle ha valgt på nytt, ville han fortsatt ha stiftet aksjeselskap, men også et holdingselskap ved siden av. Dette er et ekstra aksjeselskap som kan skattemessige fordeler, da du har muligheten til å utsette skatt ved å flytte utbytte fra driftsselskapet til holdingselskapet. 

Les mer om skattefordelene med et holdingselskap

Holdingselskapet kan benyttes som en «skattefri» sparebøsse inntil utbyttet tas ut fra holdingselskapet til aksjonærens private hånd, eller bruke til å invester i andre ting som ikke involverer driftselskapet.