Høye boligpriser og et krav om 15 % egenkapital kan gjøre det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Egenkapitalskravet er der for å sikre at låntaker ikke tar en høyere risiko enn nødvendig. Ønsker man å ta opp et lån som går utover det man selv kan stille med av egenkapital eller har betjeningsevne til, har man derfor behov for en kausjonist eller medlåntaker som ekstra sikkerhet.

Les mer om egenkapital og prøv egenkapitalskalkulatoren

Vurderer du å gi en hjelpende hånd er det greit å være kjent med at det som kausjonist eller medlåntaker også følger ansvar, plikter og risiko som kan få betydning for din egen økonomi.

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer å tilbakebetale hele eller deler av lånet dersom låntakeren ikke klarer det selv eller salg av boligen ikke dekker inn lånebeløpet. Det er gjerne foreldre som stiller som kausjonister for barna når de skal kjøpe seg bolig. Tall fra SSB viser at så mange som fem av ti boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp fra foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Det er med andre ord blitt ganske vanlig å få foreldrehjelp når det kommer til boligkjøp.

Realkausjon – den vanligste formen for kausjon

Realkausjon er den vanligste formen for kausjon og innebærer at det stilles en tilleggssikkerhet for andres gjeld. Foreldrene kan for eksempel stille egen bolig, hytte eller annen fast eiendom som tilleggssikkerhet for at barna skal få tatt opp sitt eget boliglån.

Formålet med realkausjon er at den som gir lånet får en ekstra sikkerhet, dersom låntaker mangler egenkapital til kjøp av bolig.

Hvem kan stille som kausjonist?

Hvem som helst kan for så vidt stille som kausjonist, men det pleier som regel å være nær familie, særlig foreldre som kausjonerer for sine barn. Som kausjonist inngår du en juridisk bindende avtale, og det er viktig å tenke gjennom din økonomiske og private livssituasjon for å forstå hvordan dette valget og ansvaret vil påvirke deg.

Ditt ansvar som kausjonist

Som kausjonist for et lån blir du holdt ansvarlig dersom låntaker ikke klarer å betjene det. Et godt tips er derfor å begrense summen du vil kausjonere for. Hvis du stiller som kausjonist for kun en del av lånet, kan du fritas for ansvaret når denne delen er nedbetalt. Med stadig økende boligpriser kan også en ny verdivurdering frita deg for kausjonistansvaret.

Du kan stille som kausjonist for flere barn forutsatt at du har verdier du kan stille som sikkerhet. Men husk at når du kausjonerer for flere lån, økes risikoen for mislighold.

Før du stiller som kausjonist

Fordi det å stå som kausjonist også påvirker din egen økonomi, er det lurt å tenke nøye gjennom en del ting før du sier ja.

  • Har du egne fremtidige lånebehov med tanke på oppussing, boligbytte, kjøp av fritidsbolig eller hytte? Som realkausjonist vil du låse av ledig sikkerhet som kan få betydning når banken skal vurdere et eventuelt nytt lån til deg.
  • Hvor lenge skal du stå som kausjonist? Mye kan skje både med egen og låntakers økonomi over årenes løp. Kanskje kan en ny verdivurdering av kjøpt bolig om noen år tilsi at du ikke lenger trenger å stå som kausjonist, eller låntaker har klart å opparbeide seg nødvendig egenkapital.
  • Har du andre barn som du også ønsker å hjelpe? I så fall kan det være lurt å også gjøre en vurdering av hvor mye du kausjonerer for slik at du har ledig sikkerhet også for disse.
  • Vil du tåle det økonomisk dersom det skulle gå dårlig med låntaker?

Hva er en medlåntaker?

Når du er medlåntaker tar du opp et lån sammen med en hovedlåntaker. Behovet for medlåntaker melder seg dersom man ikke har god nok betjeningsevne selv, det vil si høy nok lønn til å betjene lånet. Som med kausjon er det vanlig at foreldre er medlåntakere.

Som medlåntaker er du solidarisk likt ansvarlig for lånet ovenfor banken frem til lånet er nedbetalt i sin helhet.

Kausjonist eller medlåntaker – hva er forskjellen?

Den største forskjellen mellom å være kausjonist eller medlåntaker er det juridiske ansvaret du har.

Som kausjonist har du kun ansvar dersom låntaker ikke betaler i henhold til avtale. Du har også muligheten til å velge å sette begrensninger på hvor lenge du ønsker å stå som kausjonist og hvor stor del av lånet du vil garantere for.

Som medlåntaker har du det som kalles solidarisk ansvar, som vil si at du sammen med hovedlåntaker er ansvarlig for at hele lånet tilbakebetales. Har ikke den ene mulighet til å betale for seg, kan den som har gitt lånet forholde seg til de øvrige skyldnerne. En medlåntaker er altså en større sikkerhet for banken, men det gir deg et større ansvar enn som kausjonist.

Tenk godt gjennom valget

Før du stiller som kausjonist eller medlåntaker bør du tenke deg godt om. Det kan være vanskelig å si nei, for man vil jo gjerne hjelpe barna sine. Men det er viktig å huske på at du tar på deg en langvarig forpliktelse, som kan få konsekvenser for dine egne økonomiske planer. Det kan også påvirke din evne til å hjelpe eventuelle andre barn den dagen de har behov. Vårt råd er derfor at du snakker med banken din før du sier ja til å stille som kausjonist eller medlåntaker.

Hvor mye kan du eller barnet ditt låne?

Med boliglånskalkulatoren kan du få en pekepinn på hvor mye du kan låne og hva lånet vil koste deg. Her kan du også simulere renteendringer.

Prøv boliglånskalkulatoren