• Fleksibelt:

    Du kan kjøpe ny bolig før du selger den boligen du i dag bor i.
  • Avdragsfrihet:

    I perioden fra du har kjøpt ny bolig til du venter på oppgjøret fra gammel bolig, vil mellomfinansieringslånet være avdragsfritt.

Hva er mellomfinansiering?

Mellomfinansiering er kortsiktig finansiering for perioden mellom du kjøper ny bolig til du har solgt dagens bolig. Dette gjør det mulig for en periode, å eie to boliger samtidig. Du får altså lån til ny bolig, selv om egenkapitalen er bundet opp i det gamle lånet. Mellomfinansieringen er et midlertidig lån og betales ned med oppgjøret for boligen du skal selge.

Når trenger du mellomfinansiering?

Om du skal bytte bolig og allerede eier én, vil du kunne ha behov for mellomfinansiering. Mye av egenkapitalen er for mange bundet opp i eksisterende bolig. Dette gjør det vanskelig å stille egenkapital til et ordinært boliglån.

Mellomfinansiering kan være aktuelt om du skal:

  1. Kjøpe bolig før du har solgt den du bor i for øyeblikket
  2. Kjøpe ny bolig, men fortsatt ikke har mottatt oppgjør for den boligen du har solgt

 Når dagens bolig er solgt og oppgjøret mottatt, betales mellomfinansieringen og det gamle lånet ditt. Overskytende kan du velge å nedbetale nytt lån med, eller ha som buffer. Får du mindre enn forventet kan du benytte annen egenkapital til å nedbetale mellomfinansieringen med.