Gå til hovedinnhold

Kjøpe bolig sammen - hva nå?

Skal dere kjøpe deres første bolig sammen, eller skal en av dere kjøpe seg inn i den andres bolig? Da må det gjøres riktig, slik at dere sikrer at samboerskapet blir rettferdig for begge parter.

Dere skal endelig ta forholdet til neste nivå og bli samboere. Men først må dere sørge for at det ikke får negative konsekvenser for privatøkonomien.

Felleslån for samboere, eller hvert deres lån?

Det er uten tvil enklere å få boliglån når man er to, og når man først skal kjøpe bolig sammen er det vanlig å tenke at det er naturlig å dele alt likt med et felleslån.
Men hva som blir riktig fordeling av lånekostnadene avhenger av flere ting, som hvor mye den enkelte bidrar til kjøpet og husholdningen ellers. Dere kan ha felleslån, og enten betale likt eller fordele etter eierbrøk. Da er det naturlig at den som eier mest også betaler mer av lånet. Velger dere å betale ned likt på boliglånet er det smart å opprette en felles regningskonto som dekker faste utgifter som lån, felleskostnader, forsikringer og strøm.

Alternativt kan dere ha separate lån. Da baseres lånestørrelsen ut fra hvor mye egenkapital dere hadde i utgangspunktet, og betjener hvert deres lån. Separate lån gjør det noe enklere med riktig fordeling av gjeld og gjeldsrenter i selvangivelsen. Ulempen er at det gir doble etablerings- og termingebyr. For å finne den beste løsningen, kan dere starte med å se på hva dere kan spytte inn av oppsparte midler.

Se hva lånet kan komme til å koste med boliglånskalkulatoren vår

Finn ut hva dere har i egenkapital

Når dere vet hvor mye egenkapital og betjeningsevne dere har, kan dere se videre på hvor mye av boligen dere skal eie.

  • Har dere like mye egenkapital og lik betjeningsevne? Da er det naturlig at eierandel og nedbetaling deles 50/50.
  • Har den ene mer egenkapital enn den andre? Da kan den parten eie en større del, eller dere kan dele likt. Deler dere likt bør den med minst egenkapital betjene mer av boliglånet og de månedlige kostnadene, uavhengig av inntekt.
  • Har dere like mye oppsparte midler, men den ene tjener mer enn den andre? Da er det en mulighet at den med størst inntekt og best betjeningsevne får en større eierandel og betaler mer på boliglånet.
  • Har den ene mer egenkapital, men dere har lik betjeningsevne? Da kan løsningen være at den med mest innskutt egenkapital har størst eierandel, men at dere betaler likt.

Bestem eierandel før dere blir samboere

Finn ut hvordan dere skal fordele eierandelen. Det mange gjør feil er at de eier ulik andel av boligen, men betaler ned likt på lånet. Den som eier minst kommer til å angre på det dersom forholdet tar slutt.

Sørg derfor for at eierandelen din følger den andelen du bidrar med. Det inkluderer også hva du bidrar med i husholdningen. For selv om du skulle jobbe mindre eller ha mindre inntekt, kan det likevel være naturlig å fordele eierskapet likt. Dette må dere finne ut av sammen, og gjerne i samtale med en rådgiver i banken. Da blir det enklere å finne en rettferdig fordeling.

Husk at selv om boliglånet har klare detaljer om hvem som skal betale hva, så sier det ingenting om hvordan eierforholdet er fordelt. Riktig eierforhold må skrives inn i skjøtet på boligen, og hvis dere har ulik andel av egenkapital bør det reguleres i en samboerkontrakt.

Ikke glem samboerkontrakten

I motsetning til ektepar, har ikke samboere noe skriftlig regelverk å lene seg på. Det er derfor veldig viktig at dere får på plass en samboerkontrakt, også kalt en samlivsavtale.

Denne bestemmer hvem som eier hva og hvordan fordelingen av verdier som bolig, bil, innbo og fritidseiendom skal skje hvis samboerskapet opphører. Det vil ikke bare forebygge en konflikt ved et eventuelt samlivsbrudd, men dere unngår å havne i en situasjon hvor dere mangler grunnlag eller dokumentasjon på hvem som brakte hva inn i samboerskapet. Skriv avtalen i starten av samboerskapet, mens dere er gode venner.

 

I tillegg til en samboerkontrakt er det også viktig å huske at samboere ikke arver hverandre automatisk. Dere må derfor sikre hverandre økonomisk med en livsforsikring og kanskje et testamente. Snakk med en rådgiver i banken om hvordan dere gjør dette på riktig måte. 

 Her kan du lese mer om samboerkontrakt.

Kjøpe seg inn i kjærestens bolig?

Dersom den ene parten allerede eier en bolig der dere bor sammen, og dere deler på mye av felleskostnadene, er det naturlig å kjøpe seg inn. Fordelen er at dere får dele på låneutgifter og vedlikeholdskostnader, og sannsynligvis vil få bedre råd sammen.

Dersom du ikke kjøper deg inn i boligen, har du heller ingen rett til en eventuell gevinst når boligen selges igjen. Man risikerer derfor å ikke sitte igjen med noen verdier etter et brudd. Betalingsevne og egenkapital hos den som skal kjøpe seg inn avgjør hvordan dere fordeler eierandelen. Hvis den ene parten ikke har penger til å kjøpe seg inn i halve boligen, så er det fullt mulig å kjøpe en mindre del til å begynne med og mer etter hvert.

Gå frem slik:

  • Finn ut hva boligen er verdt i dag – bestill en helt fersk verdivurdering
  • Avklar boliggjelden
  • Hva skal den som kjøper seg inn betale?
  • Hvordan skal det finansieres?
  • Hvordan skal lånekostnadene fordeles?

Lurer du på om det er mulig å kjøpe seg inn i kjærestens bolig uten egenkapital? Det kan du, så lenge du kan betjene den delen av lånet du overtar. Hvis dere ønsker å betjene lånet likt, overtar du halvparten av gjelden. Merk at selv om du betjener halvparten av gjelden, så vil du eie under halvparten av boligen. Hvor mange prosent det blir avhenger av boligens verdi og boliglånets størrelse.

Husk at en samboer som kjøper seg inn i en selveierbolig i utgangspunktet må betale dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen. Det slipper du derimot om dere blir gift, for ektefeller kan fritt overføre fast eiendom mellom seg.


Slik fordeler dere lånet i skattemeldingen

Selv om dere har felles boliglån kommer hele lånet til å stå i selvangivelsen til én av dere. Dette må dere endre selv, i post 1.3. Her registrerer dere at dere har felles gjeld.

Samtidig må dere fordele både gjeld og renter etter hvor mange prosent dere eier hver, det gjøres i post 3.3.1. Husk at endringene må gjøres i begges skattemeldinger. 

Dersom en av dere ikke har inntekt i det hele tatt bør boliglån og fradrag settes på den andres skattemelding. Uten inntekt vil man ikke kunne benytte seg av fradraget på betalte renter på boliglånet.

Snakk med banken før dere blir samboere

Enten dere skal kjøpe bolig sammen for første gang eller den ene skal kjøpe seg inn i en bolig, vil det lønne seg å få rådgivning av en autorisert finansiell rådgiver. Da slipper dere å lure på noe, som om dere fordeler eierbrøken og boliglånet riktig.

Vi hjelper deg med å finne løsninger tilpasset dine behov, planer og ambisjoner.

Ta kontakt med vårt kundesenter

Andre har også lest