Kjøpe bolig sammen - hva nå?

Skal dere kjøpe deres første bolig sammen, eller skal en av dere kjøpe seg inn i den andres bolig? Da må det gjøres riktig, slik at dere sikrer at samboerskapet eller vennskapet blir rettferdig for begge parter.

Dere skal endelig ta forholdet til neste nivå og bli samboere. Men først må dere sørge for at det ikke får negative konsekvenser for privatøkonomien. Les hvordan dere kan gjøre det mest mulig rettferdig her.


Unngå krangling når dere kjøper bolig sammen

Drømmer dere om å kjøpe bolig sammen? 

Husk at det er lurt å ha finansieringsbevis klart før dere begynner boligjakten. Dette kan dere gjøre enkelt hos oss.

Søk Boliglån UNG 

Kjøpe seg inn i kjærestens bolig?

Dersom den ene parten allerede eier en bolig der dere bor sammen, og dere deler på mye av felleskostnadene, er det naturlig å kjøpe seg inn. Fordelen er at dere får dele på låneutgifter og vedlikeholdskostnader, og sannsynligvis vil få bedre råd sammen.

Dersom du ikke kjøper deg inn i boligen, har du heller ingen rett til en eventuell gevinst når boligen selges igjen. Man risikerer derfor å ikke sitte igjen med noen verdier etter et brudd. Betalingsevne og egenkapital hos den som skal kjøpe seg inn avgjør hvordan dere fordeler eierandelen. Hvis den ene parten ikke har penger til å kjøpe seg inn i halve boligen, så er det fullt mulig å kjøpe en mindre del til å begynne med og mer etter hvert.

 Gå frem slik:

  • Finn ut hva boligen er verdt i dag – bestill en helt fersk verdivurdering
  • Avklar boliggjelden
  • Hva skal den som kjøper seg inn betale?
  • Hvordan skal det finansieres?
  • Hvordan skal lånekostnadene fordeles?

 

Kjøpe seg inn i bolig uten egenkapital?

Lurer du på om det er mulig å kjøpe seg inn i kjærestens bolig uten egenkapital? Det kan du, så lenge du kan betjene den delen av lånet du overtar. Hvis dere ønsker å betjene lånet likt, overtar du halvparten av gjelden. Merk at selv om du betjener halvparten av gjelden, så vil du eie under halvparten av boligen. Hvor mange prosent det blir avhenger av boligens verdi og boliglånets størrelse.

Husk at en samboer som kjøper seg inn i en selveierbolig i utgangspunktet må betale dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen. Det slipper du derimot om dere blir gift, for ektefeller kan fritt overføre fast eiendom mellom seg.


Slik fordeler dere lånet i skattemeldingen

Selv om dere har felles boliglån kommer hele lånet til å stå i selvangivelsen til én av dere. Dette må dere endre selv, i post 1.3. Her registrerer dere at dere har felles gjeld.

Samtidig må dere fordele både gjeld og renter etter hvor mange prosent dere eier hver, det gjøres i post 3.3.1. Husk at endringene må gjøres i begges skattemeldinger.

Dersom en av dere ikke har inntekt i det hele tatt bør boliglån og fradrag settes på den andres skattemelding. Uten inntekt vil man ikke kunne benytte seg av fradraget på betalte renter på boliglånet.

Snakk med banken før dere blir samboere:

Enten dere skal kjøpe bolig sammen for første gang eller den ene skal kjøpe seg inn i en bolig, vil det lønne seg å få rådgivning av en autorisert finansiell rådgiver. Da slipper dere å lure på noe, som om dere fordeler eierbrøken og boliglånet riktig. Vi hjelper deg med å finne løsninger tilpasset dine behov, planer og ambisjoner.

Ta kontakt med vårt kundesenter

Andre har også lest