Når vi ikke er gift

I hverdagen er det ikke så stor forskjell på å være kjærester som bor sammen, og å være gift. Men juridisk og økonomisk er det noen viktige forskjeller. Se her hva dere bør være oppmerksom på hvis dere flytter sammen uten å være gift.

 • 1.  Boligen er ikke automatisk felles

  Når dere flytter sammen får dere samme adresse, men boligen blir ikke automatisk felles. Hvis dere flytter sammen i den enes bolig, tilhører den fortsatt den ene parten ved mindre dere gjør noe med det. Står du ikke som eier av en bolig og ikke kan vise til at du har bidratt med å nedbetale felles boliglån, kan du ende opp på bar bakke hvis forholdet tar slutt. I tillegg vil du gå glipp av en eventuell fremtidig prisstingning på boligen. Eierandelen bør følge hvor mye du er ansvarlig for et lån. Står du som solidarisk ansvarlig på boliglånet, dvs 50 % bør du stå som eier på boligen med 50%.

  Derfor er det viktig å skrive samboeravtale. Det er ikke akkurat superromantisk, men de kan være helt avgjørende hvis forholdet ryker eller om din kjære dør. Dette bruker dere et par timer på, men det er gull verdt. Spesielt viktig er det om dere har barn sammen eller fra tidligere forhold. For det er dessverre slik at etter to barn og 10 års samboerskap, så har du ikke krav på halvparten ved et samlivsbrudd. Har dere ikke noen form for avtale, er det vanskelig å vise til medeierskap. 

  Samboeravtale

  Våre skatteadvokater har skrevet mer om hvorfor du burde ha samboeravtale og laget en mal som du kan laste ned og bruke som utgangspunkt.

  Les mer om samboeravtale


 • 2.  Dere har juridisk sett hver deres økonomi

  Når dere ikke er gift har dere juridisk sett hver deres økonomi. Det vil si at dere ikke automatisk arver hverandre. Hvis dere er unge har dere kanskje ikke all verdens eiendeler, men hvis dere eier egen bolig eller har barn, kan det få store konsekvenser. 

  Hvis du ønsker å etterlate formuen din til samboeren, må det skrives et testament. Ellers er det kun minnene de sitter igjen med. Et testament er som et trekkspill, arven kan utvides og innskrenkes. Mange ønsker å kunne gjennomføre arveoppgjøret mot barna uten at boligen må selges for å dekke oppgjøret.

  En god regel er å kjøpe livsforsikringer som sikrer at samboeren har råd til å bli boende i deres felles bolig om noe skjer.

   Arv- og familiesituasjonene kompliseres om du og din partner har barn på hver sin side, noe som utfordrer ordningen om at arvefordelingen utsettes til den andre ektefellen dør. Samtidig har mange hjulpet barn uten egenkapital med boligkjøp, eller ulike typer forskudd på arv. Da befinner man seg lett i en hengemyr hvor familiesamholdet blir satt på prøve og kan gjøre stor skade mellom halv- og helsøsken.

 • 3.  Fordel å ha samme bank

  Så lenge dere bor hver for dere, er det ikke så farlig om dere har hver deres bankforbindelse. Men når dere flytter sammen kan det være en fordel å ha samme bank. Det gjør det i alle fall mer praktisk hvis dere skal ha en eller flere felles kontoer, som regningskonto, matkonto eller felles sparekonto. Det vil også gjøre det enklere å holde oversikt over deres felles utgifter i hverdagen. Hvis dere kjøper bolig sammen, vil det ofte lønne seg å ha samme bank når dere skal ha et boliglån. Da har dere alt samlet på et sted og et kontaktpunkt for alt som har med deres felles økonomi å gjøre.
 • 4.  Skatt og samboere

  Skattemessig er reglene anderledes for samboere enn for ektefeller og registrerte partnere. Samboere regnes som enslige av ligningskontoret. Alt dere eier i felleskap, skal føres opp i hver deres selvangivelse, med den andelen dere selv eier. Får du forhåndsutfylt selvangivelse må du passe på at din andel av gjelden og gjeldsrentene er fordelt riktig. Står hele gjelden registrert på din samboer må dette endres og dere må føre opp riktig fordeling. Felles gjeld, som begge er ansvarlige for, skal som hovedregel føres opp med en halvpart hver. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. 

  Det kan være lurt å skrive en kontrakt/gjeldsavtale der dere beskriver hvilket ansvar hver av partene har for å betale ned gjelden, slik at gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten i selvangivelsen.

  Du kan lese mer om fradrag og skatt på skatteetaten.no

 • 5.  Å sikre hverandre økonomisk

  Det er flere måter å sikre hverandre økonomisk hvis den ene skulle falle fra. Den vanligste måten er å kjøpe gjensidig livsforsikring, hvor dere begunstiger hverandre. Når man tegner en livsforsikring kan man selv velge beløpet man vil sikre den andre for. Dette er spesielt viktig for samboere uten felles barn, da har man ikke har rett til arv etter hverandre etter loven. Med en utbetaling fra en livsforsikring, vil man for eksempel ha mulighet til å betale ut arvinger fra den avdødes andel av felles bolig. Og ikke minst slippe å bekymre seg for økonomien i en slik situasjon.

  Har man ikke barn, har man full testasjonsfrihet. Det betyr at man står fritt til å bestemme over sin formue i testament. Man kan dermed også bestemme i testamentet at samboeren skal ha rett til arv. Har man barn, er man bundet av pliktdelsreglene. Men om dere har vært samboere i minst fem år, er det adgang til å testamentere opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp til den andre samboeren uavhengig av barnets rett til pliktdelsarv. Retten til å testamentere dette beløpet til samboeren går altså foran barnets rett til arv.

  Du kan lese mer om regler for arv for samboere her

Andre har også lest


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.