Aksjesparekonto

- enklere og gunstigere å spare i aksjer og aksjefond

Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinst underveis.

Opprett aksjesparekonto

Opprett aksjesparekonto før nyttår og flytt fond og aksjer skattefritt inn på aksjesparekonto. Kontoen er gratis.


Opprett Aksjesparekonto

Flytt spareavtaler til aksjesparekonto 

 Husk å flytte dine aksjefond/aksjer skattefritt inn på din aksjesparekonto før nyttår.

Slik flytter du spareavtaler

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere og gunstigere å investere. Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. Fordelen er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapir, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

Hva betyr det?

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer.

Viktige tidsfrister

 Skal du få med deg skattefordelen med å flytte aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto uten å utløse skatt, må du gjør det nå!

31.desember

Siste frist for å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto innad i Danske Bank. Logg deg inn i nettbanken, og fyll ut flytteskjema som ligger i boksen "Nyttige snarveier" på forsiden. 

Forslag om utvidet frist til 31.desember 2019

Ifølge medieoppslag er det flertall på Stortinget for å utvide overgangsvinduet for skattefri flytting av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto til 31. desember 2019. Les mer på vvf.no.

Danske Invest er merkenavnet på alle våre verdipapirfond i Danske Bank. 

Våre norske aksjefond i Danske Invest har gitt høyere avkastning enn Oslo Børs i 9 av de siste 10 år. 
I mars 2017 utropte Dagens Næringsliv forvalteren av Danske Invest fondene til Norges beste aksjeforvalter.
I Aksjesparekontoen finner du både aktivt forvaltede aksjefond og rimelige indeksfond. 

Aksjesparekonto i Danske Bank gir deg tilgang til aksjefond fra mange anerkjente, norske og internasjonale fondsleverandører.

Aksjesparekonto

Spørsmål & svar

 • Hva koster aksjesparekonto?
 • Hvem kan opprette aksjesparekonto?

  Hvem kan opprette aksjesparekonto?

  Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette aksjesparekonto.
 • Hvordan flytter jeg verdipapirer inn i aksjesparekonto?

  Hvordan flytter jeg verdipapirer inn i aksjesparekonto?

  Når kontoen er på plass, kan du fylle ut et flytteskjema i nettbanken slik at vi vet hvilke aksjer og fond som skal flyttes til aksjesparekontoen.

  Les mer om flytting av verdipapirer

 • Hvordan flytter jeg spareavtaler til aksjesparekonto?

  Hvordan flytter jeg spareavtaler til aksjesparekonto?

  Har du allerede en aksjesparekonto på plass og ønsker å få flyttet spareavtalene dine? Logg inn i nettbanken og fyll ut skjemaet "Flytte spareavtaler til aksjesparekonto", som ligger under "Nyttige snarveier".

  Les mer om flytting av spareavtaler

 • Hva slags spareprodukter kan inngå i en aksjesparekonto?

  Hva slags spareprodukter kan inngå i en aksjesparekonto?

  Du kan handle børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i EØS*, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds).

  For fond er regelen at fondet må ha en aksjeandel på 80%, eller høyere for at fondet skal kunne inngå i aksjesparekonto. I aksjesparekonto i Danske Bank kan du handle blant nærmere 200 ulike fond, fra flere ulike tilbydere. Se fondsoversikten her.
  *P.t. har vi ikke løsning for å handle aksjer som er notert på børs utenfor Norge. Vi arbeider med å finne en løsning for å kunne tilby dette.  
 • Hvordan fungerer aksjesparekonto?

  Hvordan fungerer aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto gjør det det enklere og gunstigere for deg å spare i aksjer og aksjefond. Nå kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinst så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen.  Det vil kun være uttak som overstiger det innbetalte beløpet som regnes som skattepliktig inntekt.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter de til enhver tids gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan kreves ved opphør av kontoen.
 • Hva er skjermingsfradrag?

  Hva er skjermingsfradrag?

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag for eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond som gjør at man kan trekke fra skatt på en del av gevinsten når man selger aksjer eller fond.

Andre har også lest