Aksjesparekonto

Nå er det enklere og gunstigere å spare i aksjer og aksjefond. Med Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten av du må betale skatt på gevinst underveis.  

 Kontoen er gratis og vil vises i din kontooversikt med det samme. 

Opprett Aksjesparekonto


Ønsker du å snakke med en rådgiver om Aksjesparekonto?
Avtal møte

Er du ikke kunde? 
Du kan enkelt bli kunde og opprette kontoen ved å bruke din eksisterende BankID. Klikk på linken for å legitimere deg, logg deg deretter inn i nettbanken for å opprette kontoen.

Bli kunde og opprett Aksjesparekonto


Hele fondsutvalget i vår Aksjesparekonto ser du her

Her kan du se fullstendig prisliste for Aksjesparekonto

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere og gunstigere å investere. Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. Fordelen er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapir, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.


Hva betyr det?

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer.

Gunstig overgangsregel i 2017 - og trolig i 2018

I 2017 vil du som har aksjer og aksjefond med gevinst kunne flytte disse inn i aksjesparekontoen uten å realisere skatten. Når du har flyttet fondene inn i ordningen kan du selge disse skattefritt og reinvestere pengene i andre fond og enkeltaksjer. Det betyr at du kan selge deg ut av fond du ikke ønsker å være investert i lenger, uten å tenke på skatten.  
Du vil også få rett til skjermingsfradrag, noe som reduserer skatten din når du skal ta pengene ut av ordningen. 

Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå forlengelse av overgangsordningen ut 2018. 


 

7C1D0253B958EDDF

Danske Invest er merkenavnet på alle våre verdipapirfond i Danske Bank. 

Våre norske aksjefond i Danske Invest har gitt høyere avkastning enn Oslo Børst i 9 av de siste 10 år. 
I mars 2017 utropte Dagens Næringsliv forvalteren av Danske Invest fondene til Norges beste aksjeforvalter.
I Aksjesparekontoen finner du både aktivt forvaltede aksjefond og rimelige indeksfond. 

Aksjesparekonto i Danske Bank gir deg tilgang til aksjefond fra mange anerkjente, norske og internasjonale fondsleverandører.

Aksjesparekonto

Spørsmål & svar

 • Hva koster Aksjesparekonto?
 • Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

  Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

  Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette Aksjesparekonto.
 • Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

  Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

  Det er kun privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn i Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden. Overføringer fra Investeringskonto/Fondskonto (forsikringssparing) eller Investeringsselskaper utløser skatt.

   

  Slik flytter du dine verdipapirer inn i aksjesparekontoen 

  Når kontoen er på plass, kan du fylle ut et flytteskjema i nettbanken slik at vi vet hvilke aksjer og fond som skal flyttes til aksjesparekontoen.

  Les mer om flytting av verdipapirer

 • Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

  Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

  Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.
   
  Du kan ikke handle «exchange traded notes» (ETN), derivater, obligasjoner, kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 % eller rentefond på en Aksjesparekonto.Det er kun investering i børsnoterte aksjer og aksjefond (med mer enn 80 % andel aksjer) som omfattes av de nye gunstige reglene om Aksjesparekonto. Horisont aksje er et slikt fond, Horisont 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel, og kan dermed ikke overføres eller handles i kontoen.
 • Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

  Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto gjør det det enklere gunstigere for deg å spare i aksjer og aksjefond. Nå kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinst så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen.  Det vil kun være uttak som overstiger det innbetalte beløpet som regnes som skattepliktig inntekt.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter de til enhver tids gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan kreves ved opphør av kontoen.
 • Hva er skjermingsfradrag?

  Hva er skjermingsfradrag?

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag for eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond som gjør at man kan trekke fra skatt på en del av gevinsten når man selger aksjer eller fond.

Andre har også lest


Velkommen til Danske Bank