Aksjesparekonto

- enklere og gunstigere å spare i aksjer og aksjefond

Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinst underveis.

Opprett
aksjesparekonto

Du kan opprette aksjesparekonto og flytte fond og aksjer skattefritt inn på aksjesparekonto. Kontoen er gratis.

Opprett Aksjesparekonto

Flytt spareavtaler til aksjesparekonto 

Klikk på knappen for å se hvordan du kan flytte dine aksjefond/aksjer inn på din aksjesparekonto.

Slik flytter du spareavtaler


Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere og gunstigere å investere. Aksjesparekonto kan åpnes av deg som er personlig skatteyter bosatt i EU/EØS.

Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. Fordelen er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapir, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt. 

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

Hva betyr det?

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer.


Utbytte på aksjesparekonto

Du mottar utbytte direkte på din aksjesparekonto. Utbetaling av utbytte får utsatt beskatning på samme måte som eventuelle gevinster på aksjesparekontoen. Fordelen med dette er at du kan reinvestere hele utbyttet uten å måtte betale skatt før du tar ut mer enn innskutt beløp fra aksjesparekontoen.

Hele fondsutvalget i vår Aksjesparekonto ser du her

Her kan du se fullstendig prisliste for Aksjesparekonto

Danske Invest er merkenavnet på alle våre verdipapirfond i Danske Bank. 


Våre norske aksjefond i Danske Invest har gitt høyere avkastning enn Oslo Børs i 9 av de siste 10 år. 
I mars 2017 utropte Dagens Næringsliv forvalteren av Danske Invest fondene til Norges beste aksjeforvalter.
I Aksjesparekontoen finner du både aktivt forvaltede aksjefond og rimelige indeksfond. 

Aksjesparekonto i Danske Bank gir deg tilgang til aksjefond fra mange anerkjente, norske og internasjonale fondsleverandører.

Aksjesparekonto

Spørsmål & svar

 • Hva koster aksjesparekonto?
 • Hvem kan opprette aksjesparekonto?

  Hvem kan opprette aksjesparekonto?

  Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge og bosatt i EU/EØS kan opprette aksjesparekonto.
 • Hvordan flytter jeg spareavtaler til aksjesparekonto?

  Hvordan flytter jeg spareavtaler til aksjesparekonto?

  Har du allerede en aksjesparekonto på plass og ønsker å få flyttet spareavtalene dine? Logg inn i nettbanken og fyll ut skjemaet "Flytte spareavtaler til aksjesparekonto", som ligger under "Nyttige snarveier".

  Les mer om flytting av spareavtaler

 • Hva slags spareprodukter kan inngå i en aksjesparekonto?

  Hva slags spareprodukter kan inngå i en aksjesparekonto?

  Hos Danske Bank kan du handle aksjer på Oslo børs, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds). 

  Merk at dersom du overfører aksjer med negativ inngangsverdi, vil den negative inngangsverdien bli skattepliktig aksjeinntekt på overføringstidspunktet. Årsaken til negativ inngangsverdi kan f,eks. være negativ RISK knyttet til aksjen.

  For fond er regelen at fondet må ha en aksjeandel på 80%, eller høyere for at fondet skal kunne inngå i aksjesparekonto. I aksjesparekonto i Danske Bank kan du handle blant nærmere 200 ulike fond, fra flere ulike tilbydere. Se fondsoversikten her.


 • Hvordan fungerer aksjesparekonto?

  Hvordan fungerer aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto gjør det det enklere og gunstigere for deg å spare i aksjer og aksjefond. Nå kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinst så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen.  Det vil kun være uttak som overstiger det innbetalte beløpet som regnes som skattepliktig inntekt.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter de til enhver tids gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan kreves ved opphør av kontoen.
 • Hva er skjermingsfradrag?

  Hva er skjermingsfradrag?

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag for eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond som gjør at man kan trekke fra skatt på en del av gevinsten når man selger aksjer eller fond.

Andre har også lest