Ønsker du å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet når du investerer dine sparepenger? Nå har det blitt enda enklere å sette sammen en portefølje med fokus på bærekraft.

I Danske Bank har vi nettopp lagt til obligasjonsfondet NN (L) Green Bond i vårt fondsunivers, som vi tilbyr rådgivning om og anbefaler det til investorer hvis det passer inn i deres investeringsprofil. Fondet investerer minst 75 % av porteføljen i grønne obligasjoner.

- “Grønne obligasjoner er som vanlige obligasjoner, men ved grønne obligasjoner går imidlertid inntektene fra obligasjonene til å finansiere eller refinansiere prosjekter med grønne formål - for eksempel innen fornybar energi, forebygging av forurensing, eller lån til å energieffektivisere eiendom», forteller Tobias Møller, som er Chief Client Manager i Danske Bank.

Investorer kan enten handle fondet via sin rådgiver, eller handle det selv i nettbank eller mobilbank.

Obligasjoner med høy kredittkvalitet

NN (L) Green Bond er aktivt forvaltet og investerer i en bred portefølje av europeiske obligasjoner, som inkluderer både statsobligasjoner og kredittobligasjoner. Det primære fokuset er obligasjoner med høy kredittkvalitet – det vil si de mer sikre delene av obligasjonsmarkedet. Innenfor virksomhetsobligasjonsmarkedet er det såkalte investment grade obligasjoner.

Fondet blir forvaltet av den nederlandske kapitalforvalteren NN Investment Partner, som er eid av Goldman Sachs. Fondet vil heretter også inngå i våre såkalte rådgivningsporteføljer med bærekraftig fokus.

- “Våre bærekraftige rådgivningsporteføljer er fundamentet for vår rådgivning til investorer som ønsker å sette sammen sin egen portefølje med særlig vekt på bærekraft. Fondet gir på en enkel og effektiv måte en god risikospredning i obligasjonsdelen av porteføljen, da fondet er sammensatt av mange obligasjoner på tvers av land og obligasjonstyper», sier Tobias Møller.

Vær oppmerksom på rentefølsomheten

Merk at obligasjonene i fondets portefølje generelt har en forholdsvis lang løpetid – med et faguttrykk betegnet som lang durasjon, som ligger omkring 8 år.

- «Selv om det ikke er så uttalt for tiden, gir obligasjoner med lang løpetid som regel høyere renter enn obligasjoner med kort løpetid, men til gjengjeld har de også høyere rentefølsomhet. Det betyr at fondet vil oppleve større kursfall hvis renten stiger, og motsatt også større kursstigninger hvis renter faller», forteller Tobias Møller.

Et fond med et bærekraftig investeringsmål

NN (L) Green Bond er et fond med et bærekraftig investeringsmål, også betegnet som artikkel 9 fond, jf. EU-forordningen om bærekraftsrelatert informasjon i den finansielle sektoren. Artikkel 9-fond er fond med et bærekraftig investeringsmål og er derfor en god standard dersom du ønsker at dine investeringer skal ha et bærekraftig fokus. *Du finner nøkkelinformasjon om fondet bak "Key information document" på siden bak knappen under.

Nøkkelinformasjon om fondet*