Ekstra tjenester når du investerer i utvalgte fond

Vi fokuserer på rådgivningstjenester

Danske Bank er en rådgivende bank som fokuserer på å gi deg trygghet. Vi legger til rette for at du skal få tilgang til rådgivning og verktøy som kan gjøre det lettere for deg å investere på en god og trygg måte.

Alle kunder i Danske Bank har tilgang til basisverktøy som for eksempel vår digitale handelsplattform og en årlig rapport på sine investeringer. Når du investerer i fond som Danske Bank har en avtale med og mottar returprovisjoner fra, har du mulighet for å få tilgang til ytterligere rådgivningsrelaterte tjenester. 

En rekke forskjellige tjenester når du invester i fond

I Danske Bank får du tilgang til et univers av nøye utvalgte fond. Du kan også få løpende rådgivning knyttet til dine investeringer i fond fra en av våre autoriserte investeringsrådgivere. I tillegg kan du avhengig av dine investeringer få tilgang til jevnlige markedsutsikter, webinarer, etc. som er relevant for deg og dine investeringer. Du betaler for disse tjenestene gjennom løpende returprovisjoner, som er den del av forvaltningskostnaden som Danske Bank mottar. Du betaler for disse tjenestene selv om du velger å ikke benytte deg av dem. 

Våre 6 servicenivå

Servicenivået ditt som investor i fond er avhengig av størrelsen på returprovisjonen Danske Bank mottar fra fondene du har investert i. Størsteparten av returprovisjonen, vanligvis 70-80 %, dekker prisen for å få tilgang til tjenesten «Fondsunivers og løpende rådgivning», der prisen er variabel og basert på størrelsen på investeringene dine, de fleste kunder ligger i servicenivå A eller B.

Du vil alltid ha tilgang til alle tjenestene fra servicenivåene under det du har for øyeblikket. Det betyr at hvis du f.eks. har servicenivå C, får du utover tilgang til «Investment Update» også tilgang til «Investment Insight» fra nivå B og «Fondsunivers og løpende rådgivning» fra nivå A. 

Størrelsen på returprovisjonen avhenger av:

  • Hvor mye du har investert i fond
  • Hvilke fond du har investert i, da returprovisjonen kan variere i ulike fond. 

Hver måned vurderer vi om ditt servicenivå bør økes basert på returprovisjonen du betaler på daværende tidspunkt. Vi venter alltid tre måneder dersom du bør justeres ned i servicenivå. I nettbanken vil du se hvilket servicenivå du er på. Du kan ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

 

Servicenivå
Fondsunivers og løpende rådgivning
Investment Insight
Investment Update
Webinar om investeringer
Porteføljegjennomgang (1)
Porteføljegjennomgang (3)
A
icon-info

Servicenivå A

Ditt servicenivå hvis Danske Bank årlig mottar under 3 299,- kr i returprovisjon.

0 - 3 299 kr.
B
icon-info

Servicenivå B

Ditt servicenivå hvis Danske Bank årlig mottar mellom 3 300,- kr. og 12 999,- kr. i returprovisjon.

3 300 - 12 999 kr.
C
icon-info

Servicenivå C

Ditt servicenivå hvis Danske Bank årlig mottar mellom 13 000,- kr. og 29 999,- kr. i returprovisjon.

13 .000 - 29 999 kr.
D
icon-info

Servicenivå D

Ditt servicenivå hvis Danske Bank årlig mottar mellom 30 000,- kr. og 65 999,- kr. i returprovisjon.

30 000 - 65 999 kr.
E
icon-info

Servicenivå E

Ditt servicenivå hvis Danske Bank årlig mottar mellom 66 000,- kr. og 125 199,- kr. i returprovisjon.

66 000 - 125 199 kr.
F
icon-info

Servicenivå F

Ditt servicenivå hvis Danske Bank årlig mottar over 125 200 kr. i returprovision.

Over 125 200 kr.

Servicenivå

Spørsmål og svar om returprovisjon

  • Hva er returprovisjon?

    Returprovisjon er et honorar som Danske Bank mottar fra fondsleverandører for å yte rådgivnings samt distribuere fondet til sine kunder. Danske Bank mottar returprovisjon for slik at vi kan gi deg tilgang til ekstra rådgivningsrelaterte tjenester som fondsleverandørene normalt ikke kan tilby. En del av returprovisjonen er inntekt for Danske Bank.

  • Hvor mye er returprovisjonen?

    Returprovisjonen utgjør en årlig prosentsats av beløpet du har investert i fond og varierer fra fond til fond. Du kan se en oversikt over prosentsatsene i prisliste for verdipapirfond i Danske Bank(PDF). Når du investerer i et fond, vil du få informasjon om prosentsatsen for returprovisjonen i det valgte fondet. I den årlige investeringsrapporten som du mottar i begynnelsen av året, vil du se hvor mye returprovisjonen utgjør av de totale kostnader i kroner og øre.

Andre har også lest