Sjefsstrateg Anders Johansen Anders Johansen | Sjefstrateg Danske Bank Norge

Hør «Lesestoff til påsken, bankkrise og svak krone» her.

Husk også at mange av disse bøkene finnes på lydbøker.

Demografi

 • Charles Goodhart og Manoj Pradhan: The great demographic reversal
 • Neil Howe og William Straus : The fourth turning av (kommer også ny versjon i sommer)

Geopolitikk

 • Per Egil Hegge: Russland 1917
 • Thomas Orlik: China - The buble that never pops
 • Chris Miller: Chip war - The fight for the worlds most critical technology
 • Chris Miller: Putinomics
 • Peter Zeihan: The end of the world is just the beginning
 • George Friedman: The next 100 years

Energi

 • Vaclav Smil: How the world really works

Markedet

 • Ray Dalio: Big debt Crisis
 • Edward Chancellor: Renter - The price of time
 • Russel Napier: Anatomy of a bear market
 • William Burnstein: The investors manifesto
 • Mark Skoussen: The big three in Economics –– Adam Smith, Karl Marx og JM Keynes
 • Vikram Mansharamani: Boombustology – spotting financial bubbles before they burst –
 • Russel Napier: The Asian Financial Crisis

Annet

 • Edward Snowden: Permanent Record: A memoir of a reluctant whistleblower

Podcaster

 • The last optimist (energi)
 • The great simplification (energi)
 • Decouple (energi)
 • Intelligence matters (geopolitikk)

Se også boktips fra «Episoden du må høre for å vite hva du skal lese i sommer»

Hold deg oppdatert innen investeringsområdet

Vil du bli en smartere investor og lære mer om hva som rører seg i markedet?
Få med deg forvalter og makroekspert Anders Johansen også i andre kanaler:

Podcast | Danske Bænkers

Med Aleksander Dahl som samtale- og sparringspartner tar Anders Johansen deg gjennom hva som rører seg i det globale finansmarkedet fra uke til uke.

Hør podcasten Danske Bænkers her

Anders Johansen 
Forvalter og makroekspert
Danske Bank Norge