Gå til hovedinnhold

Sikkerhet i innskudd

Enkel etablering av sikkerhet for eget eller andres boliglån.

 • God innskuddsrente fra første krone
 • Benyttes som sikkerhet for eget eller andres boliglån i stedet for pant/realkausjon i bolig
 • Det er ikke mulig å foreta inn- eller utbetalinger


RENTE
 

 0,85 %

Sikkerhet i innskudd kan benyttes som pant for et lån i stedet for pant i egen eller andres bolig. Når kontoen pantsettes, er det ikke mulig å bruke den til annen form for sparing. Det er heller ikke mulig å foreta uttak. 

SPAREKONTO

Fakta om Sikkerhet i innskudd

 • Hvem kan bestille Sikkerhet i innskudd?

  Hvem kan bestille Sikkerhet i innskudd?

  Alle over 18 år kan bestille kontoen sikkerhet i innskudd, men kontoen er kun aktuell for deg som skal benytte kontoen med innestående som sikkerhet for et lån. Kontoen vil typisk opprettes som følge av et rådgivningsmøte, men kan også bestilles ved å ta kontakt med oss via sikker post i nettbank, eller ved å kontakte oss på (+47) 987 08540.
 • Hvor mye kan jeg spare?

  Hvor mye kan jeg spare?

  Det er ingen begrensning i innskuddets størrelse, men kontoen blir sperret for bruk når innskuddet er pantsatt som sikkerhet for et boliglån. Det er ikke mulig å foreta innbetalinger eller utbetalinger via Danske nettbank eller mobilbank til Sikkerhet i innskudd etter at den er pantsatt.
 • Bindingstid

  Bindingstid

  Kontoen blir sperret for bruk når innskuddet er pantsatt som sikkerhet for et boliglån. Kontoen er sperret inntil panteforholdet avsluttes. Du kan når som helst velge å endre til realkausjon i egen bolig, hvis det er behov for å frigjøre innskuddet.

  Vær oppmerksom på at det i slike situasjoner vil påløpe depotgebyr og tinglysningskostnader. Det er ikke mulig å foreta innbetalinger eller utbetalinger via Danske nettbank eller mobilbank til Sikkerhet i innskudd etter at den er pantsatt.
 • Hvor ofte kan jeg ta ut penger?

  Hvor ofte kan jeg ta ut penger?

  Det er ikke mulig å foreta innbetalinger eller utbetalinger via Danske nettbank eller mobilbank til Sikkerhet i innskudd etter at den er pantsatt.
Konto

Tips & Råd

 • Barnet ditt skal flytte - Foreldre stiller sikkerhet

  Foreldre kan garantere overfor banken at lånet vil bli betalt gjennom å kausjonere. Man kan stille egen bolig, bankinnskudd eller andre verdier som tilleggssikkerhet. Dette kalles realkausjon. Med én eller begge foreldre som kausjonist øker sannsynligheten for at banken innvilger lån, selv om barnet eier og står som hovedansvarlig for lån, avdrag og renter.

  Barnet eier boligen og har hovedansvar for at renter og avdrag blir betalt til riktig tid. Foreldrenes ansvar som kausjonist eller realkausjonist blir først aktuelt hvis barnet ikke betaler. Uansett vil banken først prøve å få dekket sine krav hos eier/i boligen. 

  Sikkerhet i innskudd er enklere og rimeligere enn pant i foreldrenes bolig. Du sparer tinglysningsgebyret og får mer fleksibilitet ift egen økonomi - ved at du står fritt til å disponere og endre lån/pant i egen bolig. Risikoen er også lavere siden egen bolig ikke vil være i fare for å bli tvangssolgt ved mislighold av lånet. Beløpet må tilsvare kravet til egenkapital på boligprisen. Etter hvert som lånet nedbetales eller verdien av boligen øker slik at belåningsgraden går under 85 %, kan sikkerheten frigis.

  Vær oppmerksom på
  Banken har informasjonsplikt overfor kausjonist både om låneavtalen og om løpende forhold knyttet til lånet. For eksempel har kausjonist krav på å bli informert i løpet av to måneder dersom låntaker misligholder lånet (ikke betaler avdrag/renter som avtalt). Låntaker kan heller ikke endre vilkår i kausjonsavtalen til skade for deg. 

  Det kan være lurt å kreve at låntaker tegner en gjeldsforsikring i tilfelle død eller invaliditet. Husk også at medansvar for ekstra lån kan redusere dine muligheter til å få nye lån til andre ting. 

   

  Det er mange problemstillinger og forhold å ta hensyn til når man skal velge den løsningen som passer best for egen økonomi. Vår jobb er å gi deg best mulig oversikt over muligheter og konsekvenser slik at du kan ta en god beslutning.

Andre har også lest