Del

Hvorfor og hvordan spare penger i fond?

Det finnes både fordeler og ulemper med å spare i fond. Men er det lenge til du skal bruke sparepengene dine kan det lønne seg. Det er heller ikke så vanskelig å komme i gang.

Mange lurer på hva som er den mest lønnsomme måten å spare penger på. Det finnes dessverre ingen fasit som passer for alle, men på generelt grunnlag kan man si at dersom det er en stund til du skal bruke sparepengene dine, kan det lønne seg å sette pengene i et fond.

Skal du velge sparekonto eller fond?

Fordelene med å spare i fond er at det gir muligheten for god avkastning på sparepengene dine. Verdien på sparepengene kan altså øke mer, enn hvis du bare setter pengene på en sparekonto. «Problemet» med tradisjonell sparing på konto er nemlig at rentene du får på en sparekonto er så lave at de over tid ikke veier opp for den generelle prisøkningen i samfunnet. Det betyr at ved å bare plassere pengene på en sparekonto, taper de verdi hvert år. Hvis du derimot plasserer pengene i et fond får pengene mulighet til å vokse, og øke i verdi.

Se hvordan prisøkning påvirker sparepengene dine

Over tid har det vist seg at å spare i fond gir høyere avkastning enn å ha pengene på en sparekonto. Det er selvfølgelig høyere risiko forbundet med å investere penger i fond, enn i å ha det på sparekonto, men denne risikoen reduseres betraktelig ved å ha en lang sparehorisont.

Selv med uheldig timing og flere kriser, har de tålmodige blitt belønnet de siste 13 årene.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning

Som grafen over viser, så har de de som investerte i et globalt indeksfond på toppen, før finanskrisen i 2007, mer enn doblet pengene sine.

100 000 investert i 2007 har altså vokst til 215 000 kroner i dag. Hadde du satt disse på sparekonto hadde verdi vært kr. 126 556 (kilde: SSB.no).

Grafen illustrerer også de store, og hyppige, svingningene som har vært de siste 13 årene. Altså har de som har hatt is i magen fått en mye bedre avkastning på pengene sine enn de som valgte å spare på en sparekonto.

Så hvordan fungerer fondssparing?

Den enkleste måten å spare i fond er å opprette en spareavtale. Da trekkes pengene fra din konto en valgfri i dag i måneden, og investeres i ditt valgte fond. 

Se hvordan du sette opp en spareavtale i nettbanken.

Å sette opp en spareavtale er enkelt - det som kan være vanskelig er å velge fond. Tidshorisont og risikovilje er avgjørende faktorer for hva som passer best for deg. Og heller ikke her er det en fasit, men gjør du deg noen tanker om hvor lenge du vil spare og hvor store svingninger du er komfortabel med i forkant er det enklere å ta et valg. Du kan lese mer om hvordan velge fond her. Eventuelt kan du prøve vår digitale rådgiver Fondsvelgeren Horisont, som gir en anbefaling på et Horisont fond som kan passe for deg.

En annen fordel med spareavtale i fond er at ved å spare et månedlig beløp, så investerer du på mange forskjellige tidspunkt. Dette betyr at du ikke kjøper fondsandeler kun når markedet er på topp, og derfor også får med deg verdistigningen og mer ut av investeringene dine.

Hvordan ta ut penger fra fond - og når?

Velger du å spare i fond er ikke pengene låst. Selv om man har en lang tidshorisont betyr ikke dette at du ikke kan ta ut pengene tidligere.

Du kan når som helst selge fondsandelene, og ha pengene på konto etter maksimalt tre virkedager. Det betyr at man kan ta ut hele eller deler av beløpet når enn du måtte ønske. Men det er viktig å huske at sparing i fond gjøres med et langsiktig perspektiv, og skal du virkelig få noe igjen for pengene du setter i fond må du tørre å gi pengene tid til å vokse.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

Les også