Ny sporingsfunksjon for utenlandsbetalinger

En ny sporingsfunksjon gjør det enkelt for deg som kunde å følge med på utenlandsbetalinger på deres vei til mottakeren.

Med den nye sporingsfunksjonen kan du se status for utenlandsbetalinger og selv sjekke at de er nådd frem til mottakeren. Du finner funksjonen i District, der status for betalingen oppdateres kontinuerlig.

Den nye funksjonen er et resultat av at Danske Bank, som en av de første bankene i verden, knytter seg til SWIFTs Global Payments Initiative (GPI). Hensikten er å gjøre det enklere å foreta utenlandsbetalinger.

Til å begynne med er disse nye mulighetene bare tilgjengelige for ekspressbetalinger, men vi utvider snart med flere betalingstyper.

Nye muligheter for utenlandsbetalinger

GPIs track and trace-funksjon betyr at du kan følge betalingen i District fra den sendes fra Danske Bank og frem til den endelige mottakeren.

Det blir også mulig å sende en melding til mottakeren, og informasjonen kan ikke bli modifisert underveis. Som avsender får du automatisk melding i District når betalingen er nådd frem.

Vær oppmerksom på at tilgangen til de nye mulighetene er avhengig av at mottakerbanken og bankene som er mellomledd, også er tilknyttet GPI. I første omgang er antallet GPI-banker relativt begrenset, og det har betydning for i hvor stor grad du får glede av løsningen på kort sikt. Flere banker knytter seg fortløpende til GPI, så løsningen kommer til å bli mer og mer utbredt over tid. 

Slik får du tilgang til track and trace-funksjonen

Du får automatisk tilgang til track and trace-funksjonen når du oppretter en ekspressbetaling til utlandet. For at du skal kunne bruke funksjonen må imidlertid mottakerbanken være tilsluttet GPI. Du finner funksjonen i betalingsoversikten.

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.