Med den nye sporingsfunksjonen kan du se status for utenlandsbetalinger og selv sjekke at de er nådd frem til mottakeren. Du finner funksjonen i District, der status for betalingen oppdateres kontinuerlig.

Den nye funksjonen er et resultat av at Danske Bank, som en av de første bankene i verden, knytter seg til SWIFTs Global Payments Initiative (GPI). Hensikten er å gjøre det enklere å foreta utenlandsbetalinger.

Til å begynne med er disse nye mulighetene bare tilgjengelige for ekspressbetalinger, men vi utvider snart med flere betalingstyper.

Nye muligheter for utenlandsbetalinger

GPIs track and trace-funksjon betyr at du kan følge betalingen i District fra den sendes fra Danske Bank og frem til den endelige mottakeren.

Det blir også mulig å sende en melding til mottakeren, og informasjonen kan ikke bli modifisert underveis. Som avsender får du automatisk melding i District når betalingen er nådd frem.

Vær oppmerksom på at tilgangen til de nye mulighetene er avhengig av at mottakerbanken og bankene som er mellomledd, også er tilknyttet GPI. I første omgang er antallet GPI-banker relativt begrenset, og det har betydning for i hvor stor grad du får glede av løsningen på kort sikt. Flere banker knytter seg fortløpende til GPI, så løsningen kommer til å bli mer og mer utbredt over tid. 

Slik får du tilgang til track and trace-funksjonen

Du får automatisk tilgang til track and trace-funksjonen når du oppretter en ekspressbetaling til utlandet. For at du skal kunne bruke funksjonen må imidlertid mottakerbanken være tilsluttet GPI. Du finner funksjonen i betalingsoversikten.