• Opprettes i leietakers navn og i utleiers bank
 • Benyttes til depositum ved leieforhold og er sperret for både utleier og leietaker
 • Kontoavtalen kan signeres med BankID

Hvorfor depositumskonto?

Ved leie av bolig krever ofte utleier et depositum. Dette er et pengebeløp den som leier boligen gir utleieren som økonomisk sikkerhet.

Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller sette det på sin egen konto. Derfor skal disse pengene settes på en egen konto i leietakers navn. Denne depositumskontoen er låst så lenge som leieforholdet varer, og begge parter kan se saldoen, men verken utleier eller leietaker kan disponere midlene fritt.

Dersom leietaker overholder leieavtalen, og ikke har noe utestående når leieforholdet er avsluttet, skal leietaker få tilbakebetalt hele depositumsbeløpet. Leietaker skal også få utbetalt det som opparbeides av renter på midlene i løpet av leieperioden.

Opprette depositumskonto

Før det opprettes depositumskonto må dere ha en leiekontrakt signert av begge parter. Denne legges ved når kontoen bestilles. 

 1. Leietaker må være legitimert hos oss. Dette kan de gjøre via https://danskebank.no/bankid. Leietaker vil da få tilgang til Danske Bank Nettbank.
 2. Utleier eller leietaker bestiller depositumskonto og legger ved signert leiekontrakt.
  Kontrakten må inneholde følgende:
  • Utleiers- og leietakers navn og kontaktinfo 
  • Eiendommens adresse
  • Husleiekonto
  • Depositumsbeløp
  • Signaturer fra begge parter
 3. Kontoen opprettes i løpet av noen få dager og både leietaker og utleier må signere kontoavtalen elektronisk gjennom vår nettbank.
 4. Leietaker innbetaler avtalt depositumsbeløp inn på depositumskonto.

Bestill depositumskonto