Sparing og pensjon

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om ulike former for sparing og pensjon. Bla nedover siden eller klikk på en av lenkene for å komme til den kategorien du ønsker.

Sparekonto BSU Pensjon Aksjesparekonto

Sparekonto

BSU

 • Hva er BSU?

  BSU er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og eier du ikke bolig eller deler av bolig, kan du trekke fra 5 500 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

  BSU anbefales ikke for barn under 17 år som ikke har skattbar arbeidsinntekt. Etter fylte 18 år kan BSU bestilles i nettbanken eller her på hjemmesiden under "Sparekonto". 

  BSU kan opprettes av barnets foreldre frem til barnet fyller 18 år.

 • Hvem kan opprette BSU?

  BSU anbefales ikke for barn under 17 år som ikke har skattbar arbeidsinntekt. Etter fylte 18 år kan BSU bestilles i nettbanken eller her på hjemmesiden under "Sparekonto". 

  BSU kan opprettes av barnets foreldre frem til barnet fyller 18 år.

 • Hvor mye kan jeg spare i BSU?
  Du kan spare inntil 27 500 kr hvert inntektsår, og totalt 300 000 kr innen du fyller 34 år. Spareperioden opphører det året du fyller 34 år, men du kan beholde kontoen så lenge du ønsker.
 • Hva kan jeg bruke de oppsparte BSU midlene til? 
  Pengene du sparer i BSU skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig eller til nedbetaling av lån på eksisterende bolig. Dette forutsetter at BSU-avtalen er opprettet før boligen ble anskaffet. Du kan bare opprette BSU-avtale én gang i løpet av livet. Ved brudd på avtalen, må tidligere mottatt skattefradrag tilbakebetales. 
 • Kan BSU benyttes til bolig i utlandet?
  Ja, det er ingen begrensning for hvor boligen ligger så lenge det er en fast bolig der du selv skal bo.
 • Hva skjer med kontoen når jeg er over 33 år?
  Du kan spare på BSU-kontoen din til og med det året du fyller 33 år. Renten reduseres til 0,15 % det året du fyller 34 år. Det er ikke mulig å sette inn mer på kontoen, men du kan beholde kontoen så lenge du ønsker. Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntekståret du fyller 34 år. 
 • Hvor mye er skattefradraget på og hvordan får jeg det?
  Du kan få 20 % skattefradrag, begrenset til 5 500 kr pr. år. Dette betyr at du hvert år kan spare inntil 27 500 kr på din BSU-konto. Skattefradraget gis i skatt på inntekt og i trygdeavgiften, og ikke i skatt på formue. For å få skattefradraget kan du ikke eie bolig eller deler av bolig.
 • Hvor mange BSU-kontoer kan jeg ha?
  Det er kun mulig å bestille BSU-avtale én gang i løpet av livet, men du kan flytte din BSU-konto fra en annen bank til Danske Bank.
 • Kan jeg flytte BSU-kontoen fra en annen bank og over til dere?
  Du kan flytte BSU-kontoen til oss, men vær oppmerksom på at innskuddsbeløpet må overføres direkte mellom oss og den andre banken. Du kan altså ikke selv ta ut BSU-pengene fra en bank, og deretter sette dem inn på nyopprettet BSU-konto hos oss.  

  For å flytte BSU- kontoen skal du fylle ut et bankbytteskjema som du på forsiden i nettbanken under "Nyttige snarveier". Når du har signert fullmakten om å flytte BSU-kontoen, ordner vi det praktiske rundt flyttingen.

Pensjon

 • Hvilke pensjonsordninger kan jeg velge mellom? 
 • Hvor finner jeg oversikt over mine pensjonsordninger hos dere?

  Du har flere muligheter til å få oversikt over dine pensjonsordninger. Både de du har hos Danica Pensjon, men også de du har hos andre pensjonstilbydere.
  Via Danica Nettpensjon kan du sjekke saldoen på din pensjonskonto og prognose for din pensjon. Her kan du også endre investeringsprofil om du ønsker.

  Her kan du logge inn hos Danica Nettpensjon.

   

  I nettbanken kan du se dine pensjonsordninger ved å gå til fanen ‘Pensjon og forsikring’ > ‘Pensjon og sparing’. Her kan du også endre investeringsprofil om du ønsker.

 • Hvordan kan jeg endre risikoprofil på min pensjonssparing?

  Via Danica Nettpensjon kan du sjekke saldoen på din pensjonskonto og prognose for din pensjon. Her kan du også endre investeringsprofil om du ønsker.
  Logg inn til Danica Nettpensjon >

  I nettbanken kan du se dine pensjonsordninger ved å gå til fanen ‘Pensjon og forsikring’ > ‘Pensjon og sparing’. Her kan du også endre investeringsprofil om du ønsker.

 • Hvordan kan jeg endre min pensjonsavtale hos dere? 

  Ønsker du å endre på din avtale, kan du ta kontakt med oss på telefonnummer 987 08540 eller sende en melding/chat via nettbanken. Eksempler på endringer kan være:

  • Engangsinnskudd
  • Endre sparebeløp på spareavtale
  • Forfallsdato/trekkonto
  • Stoppe spareavtale
  • Flytte pensjonsordninger fra annen bank
  • Endre fond
 • Hva er IPS?

  Individuell pensjonssparing (IPS) er en forbedret ordning for skattefavorisert sparing til pensjon hvor du kan du spare opptil 40.000 kroner per år, og få en skatteutsettelse på inntil 8.800. Beskatningen skjer først ved uttak fra IPS og utbetalinger skattlegges da som alminnelig inntekt (22 % i 2019). I og med at midlene beskattes ved uttak gir ordningen ikke egentlig redusert skatt, men en skatteutsettelse.

  I tillegg er pengene på din IPS fritatt for formueskatt og man betaler ikke skatt på løpende avkastning underveis. Sparingen har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. 

  Det som er viktig å vite med IPS er at formålet er å spare til din pensjon. Dette betyr at pengene du setter inn på IPS vil være «låst» til pensjon, og du kan først starte utbetalingen av sparebeløpet når du fyller 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til minimum fylte 80. Dette gir minimum 18 års utbetalingsperiode om du starter utbetalingen ved fylte 62 år.

 • Hvordan fungerer IPS?
  I et spareprodukt som IPS er det viktig at du har et bevisst forhold til hvor mye du innbetaler årlig og hvordan innbetalingene investeres. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger. Bestiller du via våre nettsider blir du automatisk plassert i Danica Balanse middels aksjeandel.
 • Hvordan kan jeg opprette IPS?

  Ønsker du å opprette IPS-konto kan du avtale møte med rådgiver som hjelper deg videre i prosessen.

  Book møte

 • Er sparepengene mine låst?

  Ja, sparepengene er låst. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år eller eldre. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at den årlige utbetalingen blir minst 20 % av G (Grunnbeløpet i Folketrygden).

   Pensjonssparingen inneholder en garanti for negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at vi sikrer deg stabilitet og trygghet i de årene pengene skal utbetales.

 • Hvem kan spare i IPS?

  Aller privatpersoner mellom 18 og 75 år uten skattetilknytning til USA kan opprette IPS. Amerikanske statsborgere kan kun opprette IPS om de er permanent bosatt i Norge.

 • Hvem passer IPS for?

  IPS er særlig gunstig for deg som:

  • Starter sparingen tidlig (OBS: Du bør prioritere å spare på BSU først - har du fylt opp BSU anbefaler vi å spare i IPS)
  • Er kjent med at du ikke kan starte utbetalingen av sparebeløpet før du har fylt 62 år
  • Ønsker utsettelse av skatt på pensjonssparingen, samt mulighet for å redusere din formuesskatt
 • Hvordan setter jeg inn penger i IPS?

  Du kan når som helst gjøre innskudd på din IPS. Dette gjør du ved å ta kontakt med oss på telefonnummer 987 08540 eller ved å sende en melding/chat i nettbanken.

 • Hva skjer med IPS pengene hvis jeg dør? 

  Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, og dersom du ikke har barn under 21 år vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Hvor kan jeg få en totaloversikt over min pensjon?

  Du kan få en samlet oversikt og prognose over dine antatte pensjonsrettigheter både i Folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler i Norsk Pensjon.

  Logg på Norsk Pensjon her. 

Aksjesparekonto

 • Hva er en Aksjesparekonto?
  Aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster så lenge gevinsten beholdes på Aksjesparekontoen. Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte. Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.
 • Hvem kan opprette Aksjesparekonto?
  Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge og bosatt i EU/EØS kan opprette Aksjesparekonto.
 • Hvordan opprette en Aksjesparekonto? 
 • Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto? 

  Hos oss kan du handle aksjer på Oslo børs, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds).

  For fond er regelen at fondet må ha en aksjeandel på 80%, eller høyere for at fondet skal kunne inngå i Aksjesparekonto. I aksjesparekonto i Danske Bank kan du handle blant nærmere 200 ulike fond, fra flere ulike tilbydere.
 • Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

  Når du oppretter Aksjesparekonto, vil du se to Aksjesparekontoer. Kontoen som ligger under "Depot" i nettbanken er kontoen beholdningen ligger på, dvs. dine fond og aksjer som skal inngå på aksjesparekontoen.

   

  Kontoen som ligger i kontooversikten er en oppgjørskonto, som benyttes ved handel av verdipapirer på din aksjesparekonto.  Denne kontoen kan også benyttes dersom du ønsker å oppbevare midlene dine som kontanter i en periode, uten å ta de ut av aksjesparekontoen.

  Legg imidlertid merke til at kontoen har 0% i rente. Rentenivået er lovbestemt, og altså ikke noe vi i Danske Bank kan påvirke.

   

  Du setter penger inn på Aksjesparekontoen ved å investere i aksjer eller fond.

  I nettbanken kan du raskt og enkelt handle ved å gå til fanen ‘Investering’ > ‘Ny handel’.

 • Hvordan kan jeg kjøpe nye andeler i nye fond og/eller aksjer? 

  I nettbanken:

  1. Trykk på nedtrekks-menyen og velg den aktuelle fondsleverandør.
  2. Trykk på den blå funksjonspilen utenfor det aktuelle fondet og velg "Kjøp".
  3.  Angi beløp eller antall andeler du skal kjøpe.
  4. Velg belastningskonto.
  5. Trykk "Fortsett til kjøp".
  6. Kontroller innholdet og trykk på pilen i vinduet som kommer opp.

  I mobilbanken:

  1. På forsiden klikker du ‘Søk etter verdipapir’.
  2. Søk etter ønsket fond og fullfør kjøpet.
 • Hvordan kan jeg kjøpe andeler i eksisterende fond og/eller aksjer?

  I nettbanken:

  For å kjøpe flere andeler i samme fond som du allerede har gjør du følgende:

  1. Finn din VP-konto via menyvalget "Investering" - "Beholdning" - "Depot" i nettbanken.
  2. Sørg for at du har valgt riktig investeringskonto i nedtrekksmenyen øverst på siden.
  3. Trykk på den blå funksjonspilen forkant av det aktuelle fondet og velg 'Kjøp'. 
  4. Angi beløp eller antall andeler du skal kjøpe.
  5. Velg belastningskonto.
  6. Trykk ”Fortsett til kjøp".
  7. Kontroller innholdet og trykk på pilen i vinduet som kommer opp.

  I mobilbanken:

  På forsiden klikker du på ‘Markedsverdi, investeringer’ og videre til det aktuelle fondet, 
  Og deretter ‘Kjøp eller salg’. 
 • Hva koster Aksjesparekonto? 
 • Hvordan flytter jeg verdipapirer til Aksjesparekonto?
  Når kontoen er på plass, kan du fylle ut et flytteskjema i nettbanken slik at vi vet hvilke aksjer og fond som skal flyttes til Aksjesparekontoen.
  Flytteskjemaet finner du på forsiden i nettbanken under ‘Nyttige snarveier’ > ‘Flytteskjema Aksjesparekonto’. 
 • Hvordan flytter jeg spareavtaler til Aksjesparekonto?
  Har du eksisterende spareavtaler kan du flytte disse til din Aksjesparekonto.
  Flytteskjemaet finner du på forsiden i nettbanken under ‘Nyttige snarveier’ > ‘Flytte spareavtaler til Aksjesparekonto’. 
 • Hvor kan jeg se min Aksjesparekonto?
  I nettbanken kan du se din sparing ved å gå til fanen ‘Investering’ > ‘Depot’. 
  I mobilbanken kan du se din sparing ved å gå til ‘Markedsverdi, investeringer’.