Hvordan kan man måle barn i kroner og øre? Det kan man selvsagt ikke, men det kan likevel være smart å vite hva det betyr for økonomien.

Det finnes ingen familier som er like, men vi har noen tommelfingerregler som sier noe om hvilke utgifter som påløper til bolig, bil, klær ol. Barnet koster i snitt 5 000 kr. i måneden, eller omtrent en million kroner innen det fyller 18 år.

Utgiftene vokser i takt med familien


Merutgiftene går blant annet til bolig og bil, fordi en gjennomsnittlig barnefamilie bor i større boliger og har en større bil enn et gjennomsnittspar uten barn. Utgifter til daglig husholdning er også høyere for familier med barn. I følge Statens institutt for forbruksforsknings (Sifo) bruker en familie med to voksne og to barn i alderen 2 og 5 år,  i overkant av 5 500 kr. i måneden på mat og drikke. Det er 12 000 kr. mer i året, enn et par under 50 år uten barn. 

I starten koster barnepass mer enn det du får i støtte, og i en årrekke er barnehage og SFO en stor utgiftspost. Selv om disse utgifter er subsidiert via barnetrygd og offentlige tiltak, merkes det på lommeboka. Heldigvis forsvinner denne utgiften når barna blir eldre, men da kan også utgifter til klær og fritidsaktiviteter øke.

Hvilken sparing passer for deg?
Mulighetene er mange
Avtal et rådgivningsmøte

Millionen kan tolkes

Den ene millionen er en slags normal, og mange vil argumentere for at det lar seg gjøre å bruke mindre, uten at det går utover egen eller barnets livskvalitet. Barnefamilier bruker i snitt mer enn andre familier, men de tjener også mer. Utover barnetrygden er det også en tendens til at de har høyere arbeidsinntekt. Vår samfunnsmodell tilrettelegger også for en fornuftig familiepolitikk der det finnes en rekke offentlige tiltak for å øke familiens velferd. En million er i den forstand ikke hva det koster å få barn – det er det vi velger å bruke på det.