Råd til din bedrift i korona-krisen

Tiden vi er inne i vet vi er svært krevende for mange bedrifter. Derfor skal du vite at vi er der for å støtte deg og være en god sparringspartner også i tiden fremover. På denne siden kan du finne svar på det du måtte lure på i dagens koronasituasjon.

Opptak siste webinar: Ukentlig oppdatering fra finansmarkedene

Mest stilte spørsmål og svar

 • Hvilke tiltak gjør banken for å støtte bedrifter som opplever en vanskelig likviditetssituasjonen i denne perioden?
  Vi ønsker å starte dialogen med våre kunder tidlig, slik at vi sammen kan finne gode løsninger for bedrifter som vil oppleve utfordringer. Alle våre kunderådgivere er tilgjengelig for kundene via hjemmekontor. Dette vil sikre maksimal kapasitet til å håndtere de forespørslene som kommer. 
 • Er det noen fare for at banken vil mangle likviditet?
  Danske Bank har en sterk kapital- og likviditetssituasjon, og har bygget opp solide reserver de siste årene. Vår stresstestanalyse viser at vi har en sunn buffer som kan brukes til å stå imot en resesjon, samtidig som vi fremdeles er der for våre kunder.
 • Vil denne situasjonen påvirke overføringer/transaksjoner?
  Nei, ikke så lenge de kritiske betalingssystemene virker. For å redusere risikoen for utfordringer knyttet til disse har vi splittet opp kritiske avdelinger slik at de arbeider fra flere lokasjoner. Dette reduserer risikoen betydelig.
 • Hva gjøres spesifikt for bedriftskundene nå? 

  Våre kunderådgivere er i gang med å ringe rundt til alle kunder for å avklare om det er eventuelle spørsmål eller konkrete behov. Dette både i tilknytning til koronakrisen og til den ordinære forretningsdrift.

  I tillegg vil vi med start fra mandag 16. mars, holde ukentlige webinarer hvor bankens eksperter (Frank Jullum, Christian Lie og Lars Erik Moen) diskuterer konsekvenser for den norske og internasjonale økonomien slik det ser ut i øyeblikket. Meld deg på webinaret her

 • Er store innskudd trygge i Danske Bank? 
  Danske Bank er en stor og solid nordisk bank, og dette gir kundenes innskudd trygghet. Hver enkelt kundes innskudd for et beløp opptil kr 2 millioner, er i tillegg garantert av Bankenes Sikringsfond, en innskuddsgarantiordning som Danske Bank i Norge er medlem av.  
 • Jeg har et fysisk møte booket allerede, hva skal jeg gjøre?
  Har du booket et møte på et av våre kontorer, vil du bli kontaktet for å endre dette til et online- eller telefonmøte innen kort tid.
 • Hvordan vil dere anbefale meg at jeg kontakter banken?
  Vi er som alltid tilgjengelig via telefon og tilbyr møter via nett eller telefon. Men det vil i denne perioden kunne oppleves noe lengre ventetid på bankens kundesenter. Dette i lys av at vi i Danske Bank tilpasser oss norske helsemyndigheters anbefalinger vedrørende smittereduserende tiltak for både kunder og medarbeidere. 
 • Hvilke støtteordninger har bedrifter i andre land? 
 • Er det fare for at banken stenger helt?
  Nei, vår bankvirksomhet fortsetter som vanlig så langt det lar seg gjøre med rådgivere jobbende hjemmefra. Vi har dog stengt for fysiske møter og drop-in på kontorene, men transaksjoner, overføringer, online- og telefonmøter eller lignenede går som vanlig. 
 • Hva gjør banken for å tilpasse seg denne situasjonen?

  Vi er inne i en veldig usikker og uoversiktlig situasjon og ingen vet hvor lenge dette vil vare. For å sikre at vi fortsatt kan fungere som en bank for våre kunder, ivareta ansattes helse og redusere smitte i samfunnet, gjør vi en rekke tiltak.

  • Stenger lokalkontorer for fysiske møter

  • Relokaliserer og splitter opp kritiske produksjonsfunksjoner spesielt knyttet til betalingsformidlingsområdet

  • Relokaliserer spesialistmiljøer for å unngå smitte og at vi fortsatt kan ivareta alle funksjoner

  • Relokaliserer og splitter opp kritiske funksjoner knyttet til valutahandel, rentesikring og bankens funding

  • Hjemmekontor for bankens ansatte