REMA 1000 Bedriftskort

REMA 1000 Bedriftskort er et enkelt og fleksibelt firmakort med bedriftsansvar. Kortet kan benyttes til alle firmarelaterte utlegg, fra små innkjøp til reiser, netthandel, bruk i apper og elektroniske lommebøker. Bedriften får innsyn i alle transaksjoner, og kan administrere kortene via nettløsning, med umiddelbar justering av kredittgrenser, sperring av kort og bestilling av nye kort.

 • Årsgebyr på kroner 0,-
 • Inntil 45 dagers rentefri kreditt
 • Bedriften kan selv administrere kort og brukere i nettbank

Her kan du bestille kortet:

1. Fyll ut skjema 

Her finner du Søknadsskjema. Du kan også melde inn kortholdere.

 

2. Last opp

Når du har fylt ut søknadsskjema kan du laste det opp her. Dersom regnskap ikke er tilgjengelig offentlig, anbefaler vi at du laster opp siste års regnskap med noter.

Administrer kortene på en enkel måte via bedriftens nettbank

 • Selvbetjening – bestill og sperr kort og endre beløpsgrenser når det passer deg
 • Bedriften har kontroll på kortbruken med innsyn i alle transaksjoner på alle kort til enhver tid

Skreddersydde faktureringsalternativer – tilpasset bedriftens behov

 • Velg papir- eller elektronisk faktura, eller trekk fra konto i Danske Bank
 • Fleksibel e-fakturaløsning (EHF) for å forenkle og redusere administrasjon
 • Valgfri fakturadato for bedriften
 • Månedlig fakturagrunnlag med spesifikasjon på alle transaksjoner fordelt per kort, elektronisk i nettbanken
 • Valgfri nedbetaling 30-100% pr måned

Automatisk overføring til eget eller tredjeparts reiseregningssystem

 • Plug-and-play-integrasjon: Vi tilbyr daglige, ukentlige eller månedlige filoverføringer av korttransaksjoner til de fleste reiseregningssystemer på markedet (se Ofte stilte spørsmål)
 • Automatisert transaksjons-håndtering forenkler bilagsføring

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg velge egen PIN-kode?

  Nei, men er kortholder allerede kunde i Danske Bank kan kortholder få samme PIN-kode som på annet kort i Danske Bank.

 • Hva kan kortet brukes til?

  Kortet skal brukes til firmarelaterte utlegg. Det kan være alt fra små innkjøp til reiser, netthandel, bruk i apper og elektroniske lommebøker. Kortet kan brukes på alle steder som tar MasterCard (mer enn 41 millioner brukersteder i inn- og utland).

 • Kan jeg få privatheftende firmakort?

  Ja. Når du søker om privatheftende firmakort er det du som privatperson som blir kredittvurdert

  Søk

 • Jeg har bestilt, hva nå?

  1. Du sender inn søknadsskjema.

  2. Dersom bedriften ikke allerede er kunde i Danske Bank, må alle reelle rettighetshavere (personer som eier mer enn 25% av selskapet) legitimere seg. 

  3. Når vi mottar søknaden, vil vi legge ut avtaledokumenter for digital signering. Du som kontaktperson får beskjed om dette per e-post, og må gi beskjed til de personene som skal signere. Dokumentene vil bli lagt ut her: danskebank.no -> Logg inn -> Digital signering. Man kan signere med sin private BankID fra en Norsk bank. 

  4. Kreditten vurderes. Dersom omsøkt kreditt blir innvilget, opprettes kortavtalen.

  5. Du blir kontaktet av en av våre saksbehandlere dersom vi har ytterligere spørsmål vi trenger svar på.

  6. Har du angitt kortholdere ved søknad, oppretter vi kort for disse. De får en SMS fra oss når kortet er sendt.

  7. Du får tilsendt kodebrikke og passord for pålogging til kortadministrasjon. Dersom du ikke anga kortholdere ved søknad, kan du logge inn og bestille kort.

  Ved spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter på chat, telefon 987 06030 eller e-post 06030@danskebank.no

 • Hva gjør jeg hvis kortet mitt blir stjålet eller jeg mister det?

  I slike situasjoner er det viktig at tapet meldes til banken så fort som mulig.

  Kortholder kan ringe bankens kundesenter på telefon 987 06030 hele døgnet. Du kan også sperre kortet via nettbank eller mobilbank. 

  Slik skaffer du deg nettbank:

  1. Legitimer deg på https://danskebank.no/bankid
    Da blir det automatisk opprettet nettbanktilgang for deg

  2. Gå til https://danskebank.no og velg "Logg inn" - "Privat Nettbank"
    Du kan logge inn med din BankID fra din eksisterende bankforbindelse

  3. Velg "Kort og valuta" - "Kortoversikt" - Klikk på pilen til venstre for kortnavnet og velg "Sperr kort"

  Alternativt kan administrator sperre kortet og bestille nytt kort i nettbanken.

 • Er forsikring inkludert i kortet?

  Nei

 • Hvordan får man oversikt over korttransaksjoner?

  Bedriften får oversikt over alle korttransaksjoner via nettbanken.

  Som kortholder får du oversikt over dine transaksjoner fra din arbeidsgiver. Som standard sendes det ut faktura med oversikt over dine transaksjoner månedlig. 

   

  Du får også tilgang til dine transaksjoner via privat nettbank i Danske Bank. Dersom du ikke har dette fra tidligere, kan du gjøre følgende:

  1. Legitimer deg på https://danskebank.no/bankid

    Da blir det automatisk opprettet nettbanktilgang for deg

  2. Gå til https://danskebank.no og velg "Logg inn" - "Privat Nettbank"

    Du kan logge inn med din BankID fra din eksisterende bankforbindelse

  3. Velg "Kort og valuta" - "Kortoversikt" - Klikk på pilen til venstre for kortnavnet og velg "Kortposteringer"

    Her kan du både se kortposteringene, og du kan eksportere dataene til en xls-fil

   

  I nettbanken kan du også sperre kort, bestille nytt kort etc. 

   

  Vil du ha tilgang til å sperre kort eller bestille nytt kort når du er på farten? Last ned "Mobilbank NO - Danske Bank" til din telefon. 

  Her kan du sperre kort hvis du har mistet det, og du kan bestille nytt kort. 

 • Må jeg ta vare på bilagene?

  Ja, selv om bedriften har oversikt over dine transaksjoner må du ta vare på bilagene. Alle kvitteringer og bilag skal leveres til arbeidsgiver sammen med reiseregningen / fakturagrunnlaget, dette er som regel et krav for at du skal få dine utlegg godkjent. 

 • Hvilke reiseregningssystemer kan kobles opp mot Danske Bank?

  Danske Bank kan levere til følgende leverandører av reiseregningssystemer:

  • Huldt & Lillevik
  • Visma Travel
  • Visma net.Expense
  • Basware
  • Aditro
  • OCS
  • Current/Unit4
  • AD Travel
  • SAP
  • Agresso/Unit4
  • Bluegarden
  • Xledger
  • Dicom (britisk versjon)

  Vi har også mulighet til å integrere mot en rekke andre systemer så kontakt oss på 987 06030 eller 06030@danskebank.no hvis du ikke finner din leverandør i listen.

 • Hvor mye må jeg betale ned hver måned?

  Bedriften må betale minimum 30% av kreditten som er benyttet, hver måned. Bedriften velger selv å betale tilbake deler (minimum 30%) eller hele den benyttede kreditten, hver måned. Dersom bedriften har valgt 100%, må hele det utestående beløpet betales ned hver måned. 

  Har bedriften valgte ekstra kredittdager, så kan betaling utsettes, men renter starter uansett å påløpe 15 dager etter fakturadato.

 • Kan jeg få EHF faktura?

  Ja, du kan velge å få EHF faktura men du må selv sørge for at din bedrift er registrert i ELMA-registeret. Lær mer om ELMA-registeret på difis hjemmesider.

 • Kan jeg velge fakturadato?
  Ja, du kan selv velge fakturadato. Hvis du ikke gjør et valg ved avtaleinngåelsen, blir fakturadato den 15. hver måned (eller nærmeste virkedag før den 15 hvis den 15. inntreffer på helg eller helligdag).
 • Hvordan fungerer det med Kredittramme versus Kredittgrense på kort?

  Bedriften bevilges en total kredittramme. Denne kan fordeles på de ulike kortene slik du ønsker. Hvis kredittgrense på de ulike kortene tilsammen overstiger total kredittramme, vil først-til-mølla-prinsippet gjelde. 

  Eksempel:

  Bedriften har en total kredittramme på 10.000 kr.

  Per, Pål og Kari har hvert sitt kort, men individuelle kredittgrenser på 5.000 kr hver. 

  En måned bruker Per 5.000 kr, og Kari bruker 4.000 kr. Da kan Pål bare bruke 1.000 kr, inntil hele eller deler av kreditten er nedbetalt.

 • Hva menes med bedriftsansvar?

  Det betyr at det er bedriften  som er ytterst ansvarlig for bruken av kortet, og for at trukket beløp på konto blir tilbakebetalt.

 • Hvem må legitimeres?

  Alle reelle rettighetshavere (personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av selskapet), Personer som skal signere for selskapet ved etableringen, og administrator(er) må legitimeres.  Man legitimerer seg med sin private BankID fra en norsk bank.

  Den som legitimerer seg for bedriften kan gjøre det her: https://danskebank.no/legitimering

  Det er ikke et krav at kortholdere legitimerer seg, men dersom du melder inn kortholder via søknadsskjema anbefaler vi at vedkommende legitimerer seg. Ved legitimering angir man mobilnummer, og det er til dette nummeret det automatisk sendes SMS når kortet er sendt til kortholder.

  Kortholdere kan legitimere seg her: https://danskebank.no/bankid

 • Jeg har ikke BankID, hvordan kan jeg legitimere meg?

  Dersom du ikke har norsk BankId kan du legitimere deg på følgende måte:

  Send oss attestert kopi av pass per post eller lever attestert kopi av pass en av våre filialer. Den attesterte kopien skal inneholde informasjon om hvem som har bekreftet kopien, stilling og kontaktinformasjon (telefonnummer eller e-post) for den som har bekreftet. Kopien må også være signert, datert og stemplet av en av følgende instanser: 

  Politi, bank, autorisert revisor, autorisert regnskapsfører, advokat, ambassade, notarius publicus - alle med opphav i EU/EØS-land. 

  I tillegg skal det fremlegges ytterligere dokumentasjon som bekrefter din identitet. Slik dokumentasjon skal være: lønnsslipp, bekreftelse på utbetaling av trygd/stønad/studielån/andre offentlige ytelser. Dette tilleggsdokumentet skal attesteres på lik linje med passet slik det er nevnt over.

  Tilleggsdokumentet og attesteringen kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet kan være eldre enn tre måneder så lenge det er gyldig, men verifiseringen av passet skal ikke være eldre enn tre måneder.

  Merk at utenlandske statsborgere også må levere/sende inn bekreftelse på bostedsadresse, f.eks. strømregning dersom dette ikke fremgår av tilleggsdokumentet. Dette dokumentet skal heller ikke være eldre enn tre måneder, dette må ikke attesteres. 

  Dersom det er ønskelig å sende dokumentet elektronisk skal kopien av legitimasjon og dokumentasjonen som bekrefter identitet og adresse (f.eks. lønnsslipp m.m) sendes inn til banken av den som har attestert kopien av passet. Den attesterte kopien sendes da inn via vår nettside https://danskebank.no/kundekontroll

  Dersom dokumentene sendes per post sendes de til: 
  Danske Bank 
  Att.: CWT Team
  PB 4700, Torgarden
  7466 Trondheim 

 • Hvordan bestiller jeg nye kort, endrer kredittgrense på kort eller sperre kort?

  Administrasjon av kort gjøres i bedriftens nettbank. Den / de som settes opp som ansvarlige administratorer ved bestilling, vil få tilsent kodebrikke og passord til nettbanken når kortavtalen er opprettet. 

  Kortholder kan også selv sperre kort og bestille nytt kort via privat nettbank og mobilbank.

  Slik får du tilgang til nettbank:

  1. Legitimer deg på https://danskebank.no/bankid

    Da blir det automatisk opprettet nettbanktilgang for deg

  2. Gå til https://danskebank.no og velg "Logg inn" - "Privat Nettbank"

    Du kan logge inn med din BankID fra din eksisterende bankforbindelse

  3. Velg "Kort og valuta" - "Kortoversikt" - Klikk på pilen til venstre for kortnavnet og velg "Sperr kort"

   

  Vil du ha tilgang til å sperre kort eller bestille nytt kort når du er på farten? Last ned "Mobilbank NO - Danske Bank" til din telefon. 

  Her kan du sperre kort hvis du har mistet det, og du kan bestille nytt kort. 

 • Hva gjør jeg som administrator når kortholder slutter?
  Når kortholder slutter kan du som administrator sperre kortet via selvadministrasjon i nettbanken.
 • Hvordan skaffer vi kort til en nyansatt i bedriften?
  Når bedriften får nyansatte, kan du som administrator bestille kort via selvadministrasjon i nettbanken. Du kan da tildele ønsket kredittgrense på det nye kortet. Dersom bedriften trenger økt total kredittgrense, må du kontakte banken som vil foreta en ny kredittvurdering.
 • Jeg har ikke BankID, hvordan signerer jeg?

  Ta kontakt med banken på telefon 987 06030 eller e-post 06030@danskebank.no, så sender vi deg avtalene for signering manuelt.

   

  I tillegg må du legitimere deg. Se avsnittet "Jeg har ikke BankID, hvordan kan jeg legitimere meg?"

 • Jeg får ikke til å signere digitalt, hva skal jeg gjøre?

  Ta kontakt med banken på telefon 987 06030 eller e-post 06030@danskebank.no, så sender vi deg avtalene for signering manuelt.

   

  I tillegg må du legitimere deg. Se avsnittet "Jeg har ikke BankID, hvordan kan jeg legitimere meg?"

   

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.