Byggelån: Boliglån for deg som skal bygge nytt

Byggelån passer for deg som skal bygge bolig eller fritidsbolig, og for deg som skal bygge på boligen eller gjøre en større renovering. Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å søke om byggelån eller hva det dekker? Her finner du alt du trenger å vite. 


Nominell rente fra

5,90 %

Send epost og bli kontaktet*

 • Renter og provisjon trekkes av lånerammen.
 • Budsjettkontroll i hele byggeperioden.
 • Rådgivere med spisskompetanse på nybygg og renovering.

*Din epostklient åpnes i eget vindu.
Legg inn fullt navn, evt foreningsmedlemsskap, kontaktinformasjon og evt spørsmål .

Hva er byggelån? 

Et byggelån er et midlertidig lån du har i en bygge- eller oppussingsperiode. Når byggeprosjektet er ferdig, erstattes byggelånet med vanlig boliglån.

For å sikre finansiering til hele byggeprosjektet, er det viktig å ha innvilget en byggeramme før oppstart av prosjektet. En byggeramme består av egenkapital og byggelån.

Hvordan fungerer byggelån?

I praksis fungerer et byggelån som en kontokreditt, hvor regninger belastes etter hvert som utgiftene påløper. Regningene sendes inn til banken, og vi sørger for at regningene betales på forfallsdato i henhold til fullmakt/instruks fra deg.

Fri egenkapital benyttes først og byggelånet åpnes ved behov. Renter og provisjon påløper ikke før byggelånet åpnes. Renter beregnes av beløpet som er utestående/benyttet, provisjon beregnes av hele byggelånsrammen.

Man and woman refurbishing

Usikker på hva dere kan bygge for?

 Ta kontakt med oss for å finne ut hva som skal til for å realisere byggeprosjektet.

Har du spørsmål om byggelån? 

Ofte kan det være vanskelig å finne ut hva som er den beste løsningen for deg, dine byggeplaner og ikke minst din økonomi. Særlig når det finnes forskjellige måter å finansiere et bygge- eller renoveringsprosjekt. Vi hjelper deg gjerne med å finne gode løsninger. Rådgiverne i Danske Bank har lang erfaring, noe som gir deg den tryggheten du trenger og et ekstra kontrolledd i forbindelse med byggeprosessen.

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Spørsmål og svar om byggelån

 • 1. Hvilken dokumentasjon trenger banken for å behandle min søknad om byggelån?

  Ved finansieringsbevis på byggeramme:
  • Siste skattemelding (OBS! Ikke dokumentet som heter "Skatteoppgjør")
  • Siste lønnslipp og dokumentasjon på eventuell annen inntekt (f.eks. kopi av leiekontrakt, Næringsoppgave el.)
  • Verdivurdering av bolig som skal selges der det er aktuelt
  For å kunne vurdere byggeprosjektet har vi i tillegg behov for:
  • Tilbud fra leverandør(er) og leveransebeskrivelse
  • Tegninger av huset
  • Utfylt byggebudsjett. Vi sender dere dette ved kontakt.
  • Forhåndstakst av verdi på boligen ved ferdigstillelse, ut fra tegningene.
  • Verdivurdering av tomt der det er aktuelt
  Etter at byggelån er innvilget vil vi i tillegg ha behov for følgende dokumenter før lånet kan åpnes:
  • Byggetillatelse / Igangsettingstillatelse for søknadspliktige tiltak
  • Underskrevet entreprenørkontrakt
  • Entreprenørgaranti ihht Bustadoppføringslova § 12
  • Forsikringsbekreftelse
  • Avtale med byggelånskontrollør
 • 2. Hva bør vi tenke på ved valg av entreprenør?

  Det er viktig at entreprenøren har soliditet til å gjennomføre prosjektet. Soliditet sier noe om likviditet og egenkapitalen til entreprenøren. Dersom firmaet du velger skulle gå konkurs underveis i prosjektet kan det fort bli veldig dyrt for deg som kunde – og dette ønsker vi å unngå. Derfor gjør vi alltid en kredittvurdering av entreprenør som en del av vår vurdering. På grunn av dette er det også viktig at du ikke signerer kontrakten med entreprenør før vi har foretatt en totalvurdering av byggeprosjektet.
 • 3. Kan dere gå gjennom kontrakt og tilbud fra entreprenør?

  Ja, vi ser på  kontraktsforslag fra entreprenør som en del av vår vurdering når vi skal godkjenne søknader om byggelån. Dette er da ikke en juridisk totalgjennomgang, men kun en kvalitetssikring av at riktig kontrakt er benyttet med tanke på forbrukerforhold. I tillegg sjekker vi om entreprenør stiller med entreprenørgaranti og forsikringsbevis som viser at bygget er forsikret under oppføring av nybygg.
 • 4. Hvilke kostnader er det på byggelån?

  Renter beregnes av det totale lånebeløpet du har benyttet til enhver tid og belastes hvert kvartal. Provisjon på 1,32 % p.a. beregnes av den rammen du har fått innvilget, og belastes byggelånet hvert kvartal, (0,33%).

  Se fullstendig prisliste her

 • 5. Hvorfor bruke egenkapital først?

  Ved å starte med egenkapital utsettes åpning av byggelånet. På denne måten blir det mindre utgifter på deg i form av renter og provisjon, da byggelånsperioden forkortes. Byggelånet konverteres først til et vanlig boliglån når byggeprosjektet er attestert ferdig.
 • 6. Hvorfor kreves det avtale med uavhengig byggekontrollør?

  Et byggeprosjekt kan være krevende både økonomisk og kompetansemessig. En avtale med en uavhengig byggelånskontrollør er en ekstra sikkerhet for deg som søker om byggelån. Byggekontrolløren skal blant annet ha kontroll på at det er en sammenheng mellom brukte midler og tilført verdi i byggeprosjektet. I tillegg skal byggekontrolløren ha en formening om kvaliteten på arbeidet som er utført. Dette er en forutsetning for å få byggelån i Danske Bank.
 • 7. Hva skjer med byggelånet mitt når byggeperioden er over?

  Når byggeprosjektet er ferdigstilt trenger vi kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Byggelånet blir da gjort om til et vanlig boliglån.

  Dersom du har fått byggelån i forbindelse med oppussing eller rehabilitering av bolig, vil vi ved søknadspliktige tiltak ha behov for en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. I tilfellene der det ikke er krav om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, vil byggelånet kunne gjøres om til vanlig boliglån når byggeprosessen er ferdig. 

Les også