Når bedrifter foretar større investeringer i eksempelvis produksjonsanlegg eller varebiler, så finansieres de som regel med et bedriftslån. 

Bedriften din tilbakebetaler bedriftslånet over en periode som tilsvarer investeringens levetid. Hvis du låner til en maskin med en forventet levetid på fem år, betales lånet også tilbake over fem år med månedlige eller kvartalsvise avdrag. Objekter med en flerårig verdi finansieres og avskrives vanligvis over 3–10 år.

Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer på både kort og lang sikt. Derfor setter vi oss godt inn i bedriftens økonomi før vi anbefaler en løsning som passer til dine behov.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg til å nå dine mål, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller tlf. 987 06030.

Kontakt rådgiver om finansiering

Grønne lån

Med grønt lån fra Danske Bank kan du få finansiering til prosjekter som har en tydelig positiv miljøpåvirkning.

Et grønt lån anerkjenner prosjektets miljøpåvirkning og gir enkel tilgang til det grønne finansmarkedet gjennom rammeverket til Danske Bank.

Les mer om grønn finansiering