Finansiell plan - unik innsikt og oversikt

Med en finansiell plan hjelper vi deg å få oversikt over økonomien din, uansett hvor du er i livet. Du får en helt unik innsikt i hvordan din økonomi og dine verdier påvirker deg og ditt liv. Sammen legger vi en konkret plan for hvordan dine planer og drømmer henger sammen med din økonomi - både nå og livet ut.

Lær mer om fordelene med finansiell plan

Dedikert rådgiverteam og egen finansiell rådgiver

Som Danske Premium-kunde får du et dedikert rådgiverteam, som alltid er lett tilgjengelig og hjelper deg med dine behov. Du kan forholde deg til én rådgiver, men hele teamet kan hjelpe ved behov.  I tillegg får du din egen investeringsrådgiver som hjelper deg å finne riktig investeringsløsning for din situasjon.

Slik er du sikret at vi alltid er tilstede for deg. Med målbasert rådgivning og dybdekunnskap hjelper vi deg med å avdekke dine muligheter og utfordringer som skulle oppstå.

Rask service

Som Danske Premium-kunde har du førsteprioritet når du kontakter rådgivningssenteret. Ring oss på +47 987 09050, så kommer du raskt gjennom til våre rådgivere. I tillegg får du også tilgang til våre fageksperter, som kan hjelpe deg ved mer komplekse saker.