Boligkreditt - få full frihet med et fleksibelt rammelån

Et fleksibelt lån for deg som allerede har betalt ned en god del på boligen, og ønsker en låneramme du kan bruke som du vil, og når du vil.

 • Bestem selv hvor mye og hvor ofte du skal betale ned på lånet
 • Lån inntil 60 % av boligens verdi

Inntil 60 %
Nom. rente fra

2,90 %

Søk om Boligkreditt 60 %

Inntill 45 %
Nom. rente fra

2,45 %

Søk om Boligkreditt 45 %

Hva er rammelån /boligkreditt?

Boligkreditt omtales ofte som både rammelån og fleksilån. Du får en låneramme hvor du selv bestemmer hvor mye du ønsker å bruke, hva du skal bruke lånet til og når du vil bruke det. Du bestemmer også når og hvordan lånet skal betales tilbake. Med andre ord et svært fleksibelt lån for deg som har en ryddig økonomi.

Hvordan fungerer rammelån?

Hvor stor boligkreditt du kan få bestemmes av verdien på boligen din og din økonomiske situasjon. Rammelånet kan være på maks 60 prosent av boligverdien.

 • Er verdien på boligen 5 millioner kroner, betyr 60 prosent at du kan du få en låneramme på maks 3 millioner.
 • Bruker du 2,5 millioner av dette til å finansiere en bolig, betyr det at du har ytterligere 500 000 kroner tilgjengelig innenfor lånerammen. Pengene har du til disposisjon på en egen Boligkredittkonto, og kan brukes som du selv ønsker. Som for eksempel på ferie, oppussing eller andre ting.
 • Månedlige omkostninger og renter av beløpet du har brukt blir lagt til saldoen på rammelånet hver måned.
 • Du må selv sørge for å betale renter, omkostninger og avdrag. Det er ingen automatisk betaling på en boligkreditt.
 • Du kan ikke la saldoen bli større enn den kredittrammen som er innvilget.

TIPS: Du må selv passe på å betale avdrag på lånet ditt. Sett derfor opp en fast overføring fra kontoen din til rammelånet, så slipper du å tenke på det.

Boliglån

Fakta om Boligkreditt

 • Hvor mye kan jeg låne?

  Det er alltid individuelle hensyn forbundet med å låne penger. Vi må derfor gå igjennom din økonomi før vi kan tilby deg et lån. Du kan søke om Boligkreditt inntil 60 % av boligens verdi. Dersom du benytter fritidsbolig som pant, kan du låne til inntil 60 % av verdien. Ønsker du Boligkreditt inntil 45 % av boligens  verdi er det kun verdien i din primærbolig som kan benyttes som sikkerhet.

  Har du behov for å låne mer enn 60 % av boligens verdi kan det være et alternativ å kombinere en Boligkreditt med et nedbetalingslån opp til 80 % belåning (Boliglån med fast eller flytende rente). Årlig avdragsbetjening skal da være innenfor krav i  Boliglånsforskriften


 • Rente og nedbetalingstid på Boligkreditt/rammelån

  Du betaler kun renter for den delen av rammelånet som du har brukt, og vi stiller ingen krav til når du skal betale renter og avdrag. Som sikkerhet for en boligkreditt krever vi pant innenfor 45-60 % av boligens verdi. Dersom du benytter fritidsbolig som pant, kan du låne til inntil 60 % av verdien. Ønsker du Boligkreditt inntil 45 % av boligens  verdi er det kun verdien i din primærbolig som kan benyttes som sikkerhet.

  Det er ikke mulig å binde renten på boligkreditt. Hvis du ønsker å kombinere Boligkreditt med Fastrentelån, må du opprette to lån, en boligkreditt og et fastrentelån.

  Boligkreditten kan innvilges for inntil 10 år. Hvis du søker om fornyelse av kreditten innen utløpsdatoen, vil den normalt fornyes på bakgrunn av en ny kredittvurdering. Dersom kreditten ikke kan fornyes, vil det beløpet som er benyttet av rammen, omgjøres til et vanlig boliglån med flytende rente.

 • Hvilke vilkår gjelder for Boligkreditt 45 %?

  Det er kun verdien i din primærbolig som kan benyttes som sikkerhet, og du kan låne inntil 45 % av boligens verdi. Det er ikke mulig å «kryssikre» andre eiendommer for å komme under 45 % total belåning.
  Boligkreditt 45 % forutsetter at du har lønnsinngang i Danske Bank.

  Det stilles ingen krav til når du skal betale renter og avdrag, og du betaler kun renter for den delen av lånet du har brukt. Det er ikke mulig å binde renten på boligkreditt. Boligkreditten kan innvilges for inntil 10 år.

 • Hvilken type sikkerhet må jeg stille for Boligkreditt 45 %?

  • Du kan kun benytte din primærbolig som sikkerhet
  • Du kan kun låne inntil 45 % av boligens verdi
  • Det er ikke mulig å sikre lånet med andre eiendommer for å oppnå en belåning innenfor 45 %

  Du kan ikke ha andre lån som benytter din primærbolig som sikkerhet. Har du for eksempel lån tilknyttet en fritidseiendom eller utleiebolig, må annen sikkerhet stilles for dette formålet. 

 • Kan jeg få Boligkreditt 45 % dersom jeg har flere boliger?

  Du kan maksimalt ha 45 % belåning i din primære bolig. Dersom du har flere eiendommer er det bare primærboligen som «teller» i belåningsgraden for Boligkreditt 45 %. For eventuelle andre eiendommer må det opprettes egne boliglån med sikkerhet i for eksempel fritidsbolig eller utleiebolig. 

 • Hva er forskjellen på Boligkreditt og boliglån med flytende rente?

  Forskjellen mellom en boligkreditt og et boliglån med flytende rente, er at boligkreditt er et rammelån hvor du har en tilgjengelig kreditt som du disponerer fritt. Det er ingen fast nedbetalingsplan på boligkreditt. For boliglån med flytende rente har du en fast, månedlig nedbetalingsplan med automatisk trekk fra kontoen.

 • Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Først må du søke om lån hos oss. Blir lånet innvilget, og du takker ja, starter flytteprosessen i det vi mottar de signerte lånepapirene. Sammen blir vi enige om når lånet skal flyttes til oss.  Det eneste du behøver å gjøre er å signere avtalen om bankbytte, så ordner vi resten. Bankbytteskjema finner du i nettbanken, når du har fått tilgang til den. Det er et krav at du flytter over din lønnskonto til oss, og at du benytter oss til varekjøp og regningsbetaling. 

  Les mer om bankbytte

 • Skreddersy rammelånet mitt

  Du kan kombinere Boligkreditt med andre typer lån. Vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best for deg.

Lån

Tips & Råd

Andre har også lest