Sparing i fond

Sparing i fond er den enkleste måten å investere på. Du velger selv hvilket risikonivå du ønsker. Vi tilbyr fond som har lav, middels og høy risiko.  

Opprett spareavtaleHøyere avkastning

Potensielt høyere avkastning enn ved å spare på bankkonto.Enkel sparemåte

Sett opp avtale med trekk på lønningsdato - og pengene overføres og investeres automatisk.


Ingen bindingstid

Ønsker du å ta ut penger selges dine fondsandeler til markedsverdi. Pengene er på konto etter 2 til 5 virkedager.

Du kan enten sette opp en spareavtale selv, eller få hjelp av en rådgiver. Ved sparing i fond plasseres pengene i samsvar med fondets mandat og risikoprofil. Husk alltid å lese nøkkelinformasjonsdokumentet før du investerer. 

Når du ønsker å ta ut penger, selges dine fondsandeler til fondets markedsverdi. Pengene vil være på konto etter 2 til 5 virkedager. 

Fondstyper

 • Aksjefond

  Aksjefond

  I et aksjefond investeres minst 80 % av fondets kapital i aksjer. Fondets forvalter plasserer forvaltningskapitalen i nøye utvalgte selskaper.

  Det finnes flere forskjellige typer aksjefond. Noen fond investerer kun i et begrenset geografisk område, andre investerer bare i én næring, mens enkelte investerer bredt over hele verden og i alle bransjer.

  Aksjefond passer for deg som har lang sparehorisont og som ønsker å oppnå god avkastning på sparepengene dine. Investerer du i aksjefond må du være forberedt på at fondets verdi vil svinge og du kan risikere å tape deler av investert beløp.

  Ønsker du å spare i aksjefond kan du dra nytte av skattefordelene som aksjesparekontoer har.


 • Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og rentepapirer. Fondets aksjeandel vil være mellom 10 og 80 %. Investerer du i et kombinasjonsfond slipper du å investere i flere forskjellige rente- og aksjefond for å oppnå ønsket risikonivå.

 • Rentefond

  Rentefond

  Rentefond er et samlebegrep for pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

  Pengemarkedsfond investerer i rentepapirer som er utstedt av offentlige institusjoner og banker. Disse rentepapirene kan ikke ha en varighet på mer enn et år.

  Obligasjonsfond investerer i rentebærende obligasjoner med kort eller lang løpetid. Obligasjonene utstedes av selskaper eller stater som har behov for lån. Utstederne av obligasjoner betaler renter på obligasjonslånene til investorene.


 • Indeksfond

  Indeksfond

  Et indeksfond er et fond som skal følge et bestemt marked gjennom en angitt referanseindeks*. Et norsk indeksfond kan for eksempel følge OSEBX-indeksen (Oslo Børs). Investerer du i et slikt fond kan du forvente å motta børsens avkastning, fratrukket kostnadene.

  Indeksfond er ofte rimeligere enn aktivt forvaltede fond fordi de ikke betaler et forvalterteam til å aktivt forsøke å oppnå høyest mulig avkastning.

  *Alle fond måles mot en referanseindeks. For et norsk aksjeindeksfond vil Oslo Børs ofte være referanseindeksen. 


 • Impact-fond

  Impact-fond

  I motsetning til et vanlig aksjefond og andre ESG-fond (Enviromental, Social and Governance) vil et impact-fond forsøke å skape god avkastning ved å investere i selskaper som utvikler løsninger som har en positiv effekt på sosiale og miljørelaterte utfordringer, som f.eks. selskaper som følger FNs bærekraftsmål.
  Impact-fond ser også på hvordan selskapene forvalter virksomheten i et langsiktig perspektiv, der bærekraft og samfunnsansvar står i fokus. Porteføljeforvalterne analyserer hvordan selskapene arbeider med risikostyring samt ulike faktorer knyttet til miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse. Dette er også kjent som ESG.

  Mer om våre impact-fond

Se våre fond

Danske Bank tilbyr fond fra mange leverandører og kan dekke behovet for de som ønsker å investere i grønne fond, aktiv forvaltede fond eller indeksfond

Se alle våre fond

Den enkleste sparemåten

Den enkleste måten å spare i fond på er å opprette en spareavtale: Sett opp en avtale med trekk på lønningsdato. Da blir pengene overført automatisk, slik at du slipper å tenke på det.

Kontakt meg om spareavtale

 

Andre har også lest