Du vet det kanskje allerede, men du kan ikke låne alle pengene som et hus eller en leilighet koster. Du må selv stille med 15 % egenkapital. Så hvis du ønsker å kjøpe bolig bør du starte sparingen så snart som mulig. Har du derimot startet sparingen og begynt å kikke på boligannonser vil du sannsynligvis innen kort tid knytte bekjentskap til disse begrepene.

Boliglån med flytende rente

Når du har flytende rente på lånet ditt vil renten endre seg i takt med svingninger i markedet. Lånet kan innfris når som helst - helt eller delvis. Flytende rente passer for deg som har økonomi til å tåle svingninger i boliglånsrenten og ønsker fleksibilitet i nedbetalingen.

Les mer og søk om boliglån med flytende rente her

Boliglån med fast rente

Med fast rente inngår du en bindende avtale om en fast rente for 3, 5 eller 10 år. Fastrentelån er mindre fleksibelt enn flytende lån, da man er bundet til en fast rente og nedbetalingsplan. Fast rente passer for deg som ønsker trygghet og forutsigbare låneutgifter og ikke liker å bekymre deg for fremtidige renteendringer – renten på lånet ditt endrer seg ikke selv om renten i markedet endres.

Fordelen ved et fastrentelån er først og fremst er at økonomien din  ikke påvirkes hvis renten stiger. Ulempen er at utgiftene dine ikke går ned, hvis renten går ned. Vurder derfor fastrentelån hvis du tenker langsiktig og vil ha stabilitet i økonomien din.

Alternativt kan man kombiner fast og flytende rente. Da oppnår du forutsigbarhet på det stabile lånet i bunn, samtidig som du får med deg bevegelsene i den flytende renten og full fleksibilitet på boligkreditten.

Les mer og søk om boliglån med fast rente her

Boligkreditt

Med Boligkreditt får du en kredittramme som du selv disponerer via nettbank og mobilbank. Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte du ønsker å betale ned på lånet. Skal du låne inntil 60 % av verdien på boligen, kan du velge Boligkreditt. Du betaler bare renter på den delen av beløpet du tar i bruk.

Les mer og søk om boligkreditt her

Avdragsfrihet

Når du tar opp et nytt lån, kan det gi store endringer i privatøkonomien din. For å gjøre overgangen litt lettere, har du mulighet til å søke om en avdragsfri periode på lånet. For å kunne velge avdragsfrihet, forutsetter det at du har litt egenkapital. Det er sjelden lurt å ha avdragsfrihet på et boliglån med høy belåning. Et fall i boligprisene kan da føre til at du blir sittende med mer lån enn boligen din er verdt. Sørg derfor for å få nedbetalt lånet ditt litt før du søker om avdragsfrihet.

Les mer om avdragsfrihet her

Annuitetslån

Med annuitetslån betaler du samme terminbeløp i hele lånets løpetid, forutsatt at renten holdes uendret. Det betyr at du den første tiden betaler nesten bare rente til å begynne med. Etter hvert reduseres rentedelen og avdragsdelen øker tilsvarende. 

Les mer om annuitetslån her

Serielån

Du betaler like store avdrag i hele lånets løpetid. Til å begynne med vil rentedelen som du betaler være ganske høy, men den blir lavere etter hvert som lånet nedbetales. Dette innebærer at terminbeløpet vil være høyere i begynnelsen, for deretter å reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. Hvis du velger serielån, vil den totale rentedelen du betaler være lavere enn om du har et annuitetslån.

Annuitetslån gir med andre ord en jevn utgift, mens serielån vil gi større belastning i begynnelsen for så å reduseres gradvis etter hvert som lånet nedbetales. Hvorvidt du bør velge serie- eller annuitetslån avhenger derfor av din økonomiske situasjon.

Les mer om serielån her

Finansieringsbevis

Et Finansierinngsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Skaff deg Finansieringsbevis før du starter jakten på drømmeboligen, så vet du hvor langt du kan bli med i bud runden. Om du ikke har benyttet lånetilbudet innen 3 måneder, kan du ta kontakt for å fornye det.

Les mer og søk om finaniseringsbevis her

Nedbetalingstid

Nedbetalingstid betyr hvor lang tid du planlegger å nedbetale et lån over. Når det gjelder boliglån kan man velge inntil 30 års nedbetalingstid. Hvor lang nedbetalingstid (eller løpetid som noen kaller det) som passer best for deg og din økonomiske situasjon, kan være lurt å diskutere med din rådgiver i banken.

 

Nedbetalingsplan

Nedbetalingsplanen skal vise betalingsdato, summen som skal betales. Av den summen skal det fremkomme tydelig hva som utgjør renter og avdrag. Det er flere forskjellige alternativer og hva som passer best avhenger av betalerens situasjon, type og størrelse av lån.

 

 

Kredittvurdering – hva er det?

Før du kan låne penger tar banken stilling til om du kan låne penger og hvor mye penger du kan låne. Dette kalles en kredittvurdering. 

En kredittvurdering tar for seg kredittverdigheten til en person, eller et selskap. Kredittvurderinger tar utgangspunkt i finansiell historikk og nåværende midler. Som regel gjør en slik vurdering det mulig for banken å anslå sannsynligheten for at en låntakeren klarer å betale tilbake lånet. Beregningen tar derimot ikke høyde for at økonomien din endrer seg drastisk, hvis du for eksempel blir arbeidsledig.