Prosessen mot en ny eier til bedriften

Når du er i gang med å finne ny eier til bedriften innebærer det ofte både juridiske forpliktelser, verdifastsettelse og nye planer for privatøkonomi, sammen med en rekke andre elementer. Vi har samlet noen råd til prosessen.

 • 1. Et omfattende prosjekt


  Hvis du faktisk vurderer å overdra bedriften til en ny eier, er det flere ting du må gjøre. Forberedelsene til overdragelsen av bedriften innebærer juridisk rådgivning og en oppdatert oversikt over både privatøkonomien og bedriftens økonomi. 

  Hvis du fortsatt ikke er klar for å overdra bedriften til en ny eier, men bare ønsker å være godt forberedt, anbefaler vi at du tar en titt på denne veiledningen i forkant.

  Corporate Finance


  Vurderer du å kjøpe eller selge bedriften? Eller tenker du på å tilby aksjer i selskapet? Vårt Corporate Finance-team kan gi råd i forbindelse med børsnoteringer, aksjeemisjoner, private plasseringer av aksjer og tilbakekjøp av aksjer.

  Ta kontakt med din rådgiver for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med Corporate Finance.
 • 2. Få orden på det juridiske

  Når bedriften din skal skifte eier, er det helt avgjørende å ha orden på det juridiske. Hvilke juridiske forpliktelser har bedriften overfor leverandører, kunder og eventuelle partnere, og hvordan er bedriftens eierstruktur? Er det inngått avtale mellom to eller flere aksjonær (aksjonæravtale) som må hensyntas?

  Samtidig er det en god idé med en grundig juridisk gjennomgang av private forhold. Finnes det for eksempel ektepakter, testamenter eller fremtidsfullmakter som bør oppdateres?

  For hjelp til disse tingene trenger du ofte bistand fra en advokat.

  Du kan lese mer om disse temaene på Danske Bank sine sider her.


 • 3. Fastsett bedriftens verdi og start overdragelsesprosessen

  Uansett om du gir eierskapet videre til et familiemedlem, eller selger til eksisterende medarbeidere eller en ekstern tredjepart, bør bedriften verdivurderes. Det er vanlig å få hjelp av en spesialist til dette.

  Hvis bedriften skal selges til en ekstern part, bør potensielle kjøpere identifiseres, og salgsmateriell samt en salgs- og markedsføringsplan utarbeides. Det kan en rådgiver spesialisert på bedriftsoppkjøp eller visse revisorer hjelpe deg med.

 • 4. Oppdatering av plan for privatøkonomi

  Når du nå går konkret til verks for et eierskifte, bør du ha en oppdatert plan for privatøkonomien din og en oversikt over hva de ulike alternativene for overdragelse av bedriften betyr for den. Dette kan bankrådgiveren din hjelpe deg med.

  Dette trinnet henger nøye sammen med verdifastsettelsen av bedriften, som naturligvis har en avgjørende betydning for de privatøkonomiske mulighetene dine.

  Skattemessige konsekvenser ved salg av virksomhet har som regel også stor betydning for din privatøkonomi. Her bør du derfor alltid innhente råd og veiledning fra en skattespesialist.


Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.