Kontakt IT-ansvarlig eller IT-avdelingen og be dem om å ta de nødvendige forholdsreglene og eventuelt lukke systemene.