Cathrine Faye driver Arrangementsupport AS, som arrangerer kongresser og konferanser for bedriftsmarkedet.  – Jeg ser at det er mange fordeler med å øke pensjonssparingen for ansatte, sier daglig leder Cathrine Faye.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for de ansatte er lovpålagt. Men pensjonssparing er ikke bare et krav som må oppfylles – en god sparesats gir medarbeidere trygghet, incentiv til å yte og bli i selskapet, og bedriften får skattefradrag for alle innbetalinger i forbindelse med pensjonsordningen.

Dessuten slipper medarbeidere å betale inntektsskatt dersom de selv skulle spart tilsvarende beløp etter lønn.

Likevel har svært mange norske småbedrifter lagt seg på den aller laveste sparesatsen – 2 prosent av lønn. Det kan bli en fallgruve. En lav sparesats påvirker pensjonisttilværelsen til de ansatte negativt, noe som igjen kan føre til at selskapet mister viktige ressurspersoner. En god pensjonsavtale vil på samme måte være en fordel i en rekrutteringsprosess, da aktuelle kandidater vil vurdere vilkår opp imot andre aktuelle arbeidsgivere.

«Det at jeg sparer pensjon gjennom selskapet, og privat gjennom nedbetaling av boliglån og fondssparing, gjør at jeg føler jeg meg mer trygg på fremtiden. Hadde jeg hatt mulighet, hadde jeg økt sparesatsen tidligere.»

 

Folketrygden strekker ikke til
Pensjonen vi får gjennom folketrygden vil for de fleste ikke være tilstrekkelig til å ha en aktiv og god pensjonisttilværelse.

– Jeg så at pensjonen fra Folketrygden og bedriftens spareordning ville bli for lav etter hva ønsket er. Derfor økte jeg innskuddet fra 2 til 4 prosent. Dette har gitt meg en økt trygghet i forhold til min pensjon. Skulle vi vokse vil jeg tro det øker sannsynligheten for å tiltrekke seg og beholde flinke ansatte i selskapet, sier Cathrine om begrunnelsen for økningen.

En økt sparesats fra 2 til 4 prosent vil utgjøre ca 20 000 kroner i økt pensjon årlig over 20 år (regnet ut ifra lønn 500 000 kroner, investeringsprofil med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter, avkastning 7,5 prosent for aksjer og 2,5 prosent for renter, 2,5 prosent lønnsøkning og inflasjon).

Avgjørende med pensjonsleverandør som leverer god avkastning
14 prosent av norske bedrifter med innskuddspensjon har valgt Danica som pensjonsleverandør. Danica har en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon. Ulike pensjonsleverandører forvalter bedriftens pensjonssparing gjennom for eksempel aksjeinvesteringer eller kjøp av rentepapirer. Jo høyere avkastning pensjonsleverandøren leverer, desto bedre blir pensjonen. Det kommer de ansatte til gode.

– Det at jeg sparer pensjon gjennom selskapet, og privat gjennom nedbetaling av boliglån og fondssparing, gjør at jeg føler jeg meg mer trygg på fremtiden. Hadde jeg hatt mulighet, hadde jeg økt sparesatsen tidligere.

Har du ansvaret for din bedrifts pensjonsordning? Dette må du vite
Hvilke bedrifter er pålagt å ha en OTP-ordning?

Foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
Hvem har krav på pensjonsordning?

Alle ansatte over 20 år med minimum 20 prosent stilling har krav på OTP-ordning. Alle selskapets ansatte må være inkludert i ordningen.
Hva må avtalen inneholde?

Avtalen må inneholde sparing minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12G, og forsikring for innskuddsfritak.
Hva er kravet for å etablere forsikring for innskuddsfritak eller andre forsikringer knyttet til pensjonsavtalen?

Den ansatte må vær fullt arbeidsfør
Hvor mye kan selskapet spare for de ansatte?

Maksimal sparesats er 7 prosent av lønn mellom 0 og 12G, og i tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent mellom 7,1 og 12G