Podcasten Bænkers (Karantene-spesial)

I forbindelse med koronaviruset spiller sjefstrateg Christian Lie sammen med programleder Fredrik Ask Stenrud inn podcaster med oppdateringer fra verdens finansmarkeder. 

Hør podcasten her

Siste nytt:


Artikkel

Et teknologisk elsk-hat-forhold

I en fersk spørreundesøkelse blant store kapitalforvaltere globalt representerer teknologiaksjer ikke bare det de mener er historiens mest "overbefolkede" investering, men også den største risikoen for finansmarkedene etter en ny covid-19-bølge.

2020 - det store annerledesåret

Det sies at den farligste setningen i finans er "this time is different", en hentydning om at gamle mønstre og uskrevne regler i finansmarkedene ikke lenger gjelder. 

Fra V, U og W til faktisk K

Selv med rystelser inn mot helgen er globale aksjer i pluss for året, målt både i dollar og kroner. Bak den rekordraske reisen fra bear- til bull-marked, skjuler det seg likevel en ekstrem divergens mellom vinnere og tapere.

Det store comebacket har mer å gå på

Etter vårens kraftige nedtur i finansmarkedene har aksjer og andre risikable aktiva gjort et like dramatisk og forbløffende comeback – og til tross for en rekke økonomiske og politiske risikoer, forventer vi ytterligere stigninger.

Følsomt gjensidig avhengighetsforhold

Selv om den pandemiutløste resesjonen nå er bak oss, bidrar vedrørende smitteoppblomstring til at deler av verdensøkonomien fortsatt går på krabbegir.

Illustrasjon: COVID-19 vaksine

Koronavaksine: en økonomisk mirakelkur?

Globale aksjer har steget femti prosent fra bunnen i mars målt i dollar, og nitten prosent målt i norske kroner. Under tumultene i mars bidro derimot kronesvekkelse til at kursfallet i hjemlig valuta ble tolv prosent mindre enn i dollar. En «medsyklisk» krone dempet med andre ord ikke bare kursfallene, men også den påfølgende verdistigningen. Uansett, aksjemarkedene har trukket kraftig oppover og både globalt og i USA er verdiene i pluss for året. 

5 ting som vil påvirke aksjeavkastningen din i høst

Aksjekursene har trukket oppover gjennom sommeren, drevet av normaliseringstegn i økonomien, lysere utsikter for selskapsinntjeningen og mangel på gode alternativer i et utpreget lavrenteklima. Men hva vil påvirke aksjekursene i høst?

House View

Aksjer er fortsatt verdt den høye risikoen

Vi har sjelden hatt større usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og selskapenes inntjening enn i øyeblikket. Likevel ser vi for oss positiv avkastning i aksjer det kommende året og er forsiktige optimister i investeringsstrategien vår.

Hjemme-sommer med is i glasset

Kort oppsummert har markedsutviklingen den siste måneden vært en dragkamp mellom stadig hyggeligere tall fra verdensøkonomien og urovekkende smittetall i USA.

Andre tema