I USA forverres utviklingen med akselererende vekst i nye tilfeller og sykehusinnleggelser. Stadig flere delstater innfører nye restriksjoner med negative ringvirkninger til økonomien. Vi forventer at COVID-restriksjonene i Europa og USA vil opprettholdes gjennom de kommende månedene, i hovedsak fordi smitteutviklingen i beste fall vil opprettholdes og i verste fall forverres gjennom vintermånedene.

Viruset smitter lettere ved lavere temperaturer, vi oppholder oss mer innendørs og det er vanskeligere å unngå sosialisering, eksempelvis rundt jul. Det store lyspunktet er selvsagt vaksineutviklingen, der vi nå har to vaksiner med over 95 prosent beskyttelsesgrad, som i beste fall kan distribueres innen årsskiftet og videre utover i første kvartal. 

Oppløftende vaksine-nyheter

 • Etter positive resultater fra Pfizer og BioNTek presenterte amerikanske Moderna vel så gode indikasjoner for deres vaksine med en effektivitetsgrad på 94,5 prosent. 90 av de 95 forsøkspersonene som ble smittet av COVID-19 var i gruppen som fikk placebo og ikke vaksine. Det var også positivt at vaksinen syntes å beskytte godt mot alvorlige sykdom ettersom samtlige forsøkspersoner med alvorlig forløp var i placebo-gruppen.

  Ettersom Moderna sin vaksine benytter samme teknologi som Pfizer, styrker dette resultatene fra sistnevntes kliniske forsøk. En betydelig fordel med Moderna sin vaksine er muligheten til å lagre og transportere på langt høyere temperaturer enn Pfizers vaksine som krever sytti minusgrader. Selv om vaksinene er effektive mot å utvikle symptomer på COVID-19, vet vi enda ikke hvorvidt de bidrar til å forhindre smitte og dette er noe Moderna nå undersøker. BioNTek mener deres vaksine vil forhindre også smitte, men da med en virkningsgrad på rundt femti prosent, mot 90 prosent for beskyttelse mot symptomer.

 • I tillegg til Pfizer og Moderna venter vi på resultater fra AstraZeneca som oppgir at resultater fra deres vaksineutvikling er «dager eller uker» unna. Denne vaksinen er basert på en annen teknologi og mange land har forhåndsbestilt vaksinen. Johnson & Johnson venter endelige resultater fra sin vaksineutvikling innen februar 2021.

 • En fersk studie konkluderte med at mennesker som har blitt friske etter å hatt COVID-19 beholder tilstrekkelig immunitet for å unngå ny smitte i åtte måneder.

 • Vi mener det nå er 95 prosent sannsynlighet for at vi har en eller flere vaksiner allment tilgjengelig i løpet av første kvartal neste år. Vi antar at det fra distribusjonstidspunktet vil ta 1-2 kvartaler før masseimmunitet nås i USA, og to kvartaler i Europa. Vår forventning er dermed masseimmunitet i vestlige økonomier medio andre halvår 2021, med USA noe forkant av Europa. 

Fra vondt til verre i USA

 • Smitteveksten har nådd nye rekorder med i gjennomsnitt over 150.000 per dag siste syv dager. Mens de to første bølgene i vår og sommer var konsentrerte til enkelte regioner, er smitteveksten nå mer omfattende. Antallet innlagt på sykehus er på rekordnivå, antallet nye dødsfall har begynt å akselerere og nærmer seg 1.500 per dag.

 • Det amerikanske helsesystemet skal ha nok fryser-kapasitet til å distribuere vaksiner raskt og bredt når disse godkjennes. Myndighetene har bestilt 40 millioner doser, som dekker 20 millioner mennesker, og kan ha dette klart innen årsskiftet dersom både Pfizer og Moderna sine vaksiner godkjennes for umiddelbar bruk.

 • Delstatene innfører stadig flere tiltak og restriksjoner. I Illinois har myndighetene stengt kasinoer, museer, innendørs bespisning på restauranter og redusert detaljhandelens kapasitet til 25 prosent. Pennsylvania krever negativ COVID-test fra innreisende til delstaten og i Philadelphia er skoler og restauranter stengt. Ohio har innført portforbud nattestid de neste tre ukene, New Jersey har innført begrensninger på sosiale sammenkomster og New York har igjen stengt skolene.

 • Vi forventer at det er mer sannsynlig med enda strengere tiltak i flere delstater fremover, enn at utviklingen vil snu i riktig retning. Det er høy politisk terskel for å innføre å like strenge tiltak som i Europa.

Europeiske lyspunkter

 • Smitteveksten er avtagende i Europa som helhet og særlig i Frankrike synes situasjonen å bedres markant. Tyskland synes å se begynnelsen på bedret virus-kontroll, noe som nok en gang viser at tiltakene fungerer. Men, restriksjonene vil likevel mest sannsynlig opprettholdes i frykt for forverring utover vinteren. Derimot er risikoen for ytterligere innstramminger i tiltakene nå mindre.

 • Utviklingen i Tyskland er godt nytt for myndighetene ettersom sykehuskapasiteten i flere byer begynte å bli kritisk, men Angela Merkel uttalte nylig at landet fortsatt har en lang vei å gå og at smittetallene fortsatt er for høye.

 • I Spania er smitteveksten på vei ned og landet har så langt prioritert mer lokale fremfor nasjonale restriksjoner. Smitteutviklingen i Italia er fortsatt alvorlig, men har stabilisert seg med et press på sykehuskapasiteten som er høyere enn i mars. En italiensk forskningsrapport viste at viruset hadde sirkulert i Italia siden september 2019, noe som øker usikkerheten rundt virusets geografiske opprinnelse.

 • Stabilisering også i Storbritannia i kjølvannet av den nasjonale nedstengningen som nå har vart i over en uke.

 • I Danmark er R-tallet igjen over 1 og indikerer stigende smittetrend og statsministeren har advart mot at det kan komme enda strengere tiltak. Svenske myndigheter synes å bevege seg bort fra kun å gi anbefalinger til å innføre mer absolutte restriksjoner, eksempelvis via ny lovgivning om maksimalt åtte personer ved samlinger på offentlig sted i fire uker fra og med 24. november. I Norge synes smitteutviklingen å stabilisere seg på nasjonalt plan, men med fortsatt stigende smittevekst i Oslo, som blant annet har innført tiltak rettet mot yngre mennesker i alderen 13-19 år. 

Delvis asiatisk kontroll

 • I Kina, Hong Kong, Singapore og Taiwan er smitteveksten svært lav, myndighetene har kontroll og økonomien utvikler seg i positiv retning.

 • Japan opplever derimot en oppblussing av smitten og myndighetene i Tokyo har høyeste beredskapsnivå. Sør-Korea innførte nye men milde restriksjoner etter fornyet smittevekst.

 • Utviklingen i India fortsetter i riktig retning, mens Brasil igjen opplever en negativ trend etter lang tid med avtagende smittevekst. Situasjonen i Russland er igjen svært bekymringsfull med store kapasitetsutfordringer for sykehusene.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.