Litt av grunnen til at det ikke har gått så skeis med aksjemarkedet som det kunne ha gått, er delvis hjulpet av at investeringer i utenlandske valutaer gjør det bra i perioder med fallende markeder fordi norske kroner svekker seg.

Den store overraskelsen i år har vært den svake avkastningen på obligasjoner. Det skyldes at sentralbanker verden over setter opp styringsrentene for å bekjempe den høyeste inflasjonen på 30-40 år. Når rentene stiger faller obligasjoner i verdi. Samtidig bedres utsiktene til avkastning fremover. 

Hvert kvartal gir strategiteamet i Danske Bank ut et syn på markedene de neste seks til tolv månedene. Det kaller vi House View. I House View forklarer vi hvordan vi ser på fremtiden. Hvis man ikke har satt bort forvaltningen av sin aktiva-allokering, bør House View også brukes som en rettesnor for egen tenkning eller dialog med din rådgiver i Danske Bank. 

House View

Hvert kvartal gir strategiteamet i Danske Bank ut et syn på markedene de neste seks til tolv månedene. Det kaller vi House View. I House View forklarer vi hvordan vi ser på fremtiden. Hvis man ikke har satt bort forvaltningen av sin aktiva-allokering, bør House View også brukes som en rettesnor for egen tenkning eller dialog med din rådgiver i Danske Bank. 

Les hele House View-rapporten her

Vi er sent i vekstsyklen

Verdensøkonomien vokser over tid, men ikke i en rett linje. Den går i sykler som bølger på vannet. Den syklen vi er i nå har vært rekordsterk og rekord-rask på grunn av korona. Veien videre er alltid usikker, men på grunn av krig, høy inflasjon, lavere vekst i Kina og korona er det i dag større usikkerhet om veien videre enn på lenge.

Sent i syklen er man også mer følsom for eksogene sjokk enn i perioder med tiltagende vekst. Derfor mener vi man nå bør forberede seg på at markedet kan bli enda svakere fremover, for som de sier "Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær". At vi sier man skal forberede seg betyr altså ikke at vi vet at veksten skal bli enda svakere, men at sjansen er tilstede og man bør være påkledd. 

- Verdensøkonomien vokser over tid, men ikke i en rett linje. Den går i sykler som bølger på vannet.


Anders Johansen
Sjefstrateg i Danske Bank

Nøytral til aksjer og overvekt USA
Aksjer og andre risikable investeringer har allerede falt en del fra toppen. Derfor er vi nøytral til aksjer, og mener den riktige måten å forberede seg på er ved å være overvekt amerikanske aksjer og investeringer i kvalitetsselskaper i hele verden.

Dette er selskaper som normalt gjør det bedre sent i syklen og evner å utnytte eventuelle nedturer til sin fordel. Vi er også overvekt sektorer som forsyning og helse som normalt gjør det bra på slutten av sykler og i perioder med fallende markeder. 

Nøytral til obligasjoner og overvekt obligasjoner med god kredittverdighet

Vi er nøytral til obligasjoner totalt sett. Innenfor obligasjoner liker vi obligasjoner utstedt av selskaper med god kredittrating (investment grade). Vi mener også at rentemarkedene i USA og Norge har priset inn noe i nærheten av de rentene som sentralbanken trenger for å stoppe inflasjonen, vi har derfor økt vår allokering til dem. På den andre siden mener vi at rentene i Euro-området skal videre oppover og vi er derfor fortsatt undervekt. Europa er også den regionene som blir aller hardest påvirket av den pågående krigen. 

Vi er undervekt investeringer i høyrenteobligasjoner selv om kredittpåslaget har steget en del den siste tiden. Det skyldes at dette normalt er investeringer som gjør det spesielt dårlig om veksten i verden skulle bli enda lavere. I tillegg rammes de ekstra hardt av stigende renter og høy inflasjon. Vi forventer dermed at misligholdene innenfor disse selskapene kommer til å tilta fremover.