Selv om vi forventer god økonomisk vekst i løpet av våren, legger flere markante risikoer for tiden en demper på optimismen vår, ikke minst Russlands invasjon av Ukraina, og det gjenspeiles i vår overordnede allokering mellom aksjer og obligasjoner. Det endrer likevel ikke ved det faktum at vi fortsatt ser områder med attraktivt avkastningspotensial innenfor både aksjer og obligasjoner.

Hør sjefstrateg i Danske Bank Norge, Anders Johansen, oppsummere vårt markedssyn fremover her:

b4742ba1-3000-4b1d-9e92-633dafcf165a

I vår siste Quarterly House View for tre måneder siden vektet vi ned i aksjer, ettersom vi så en rekke risikofaktorer som en ny bølge av covid-19, høy inflasjon og økende risiko i det kinesiske boligmarkedet. To av disse risikofaktorene – covid-19 og inflasjon – har i høy grad materialisert seg.

Vi må dessverre føye Russlands invasjon av Ukraina til disse, som også har fått investorene til å bytte til tryggere investeringer, og gjort at energiprisene stiger kraftig. Aksjer har falt kraftig siden starten på året, og en full invasjon av Ukraina og tilhørende betydelige sanksjoner, er nå mer eller mindre priset inn i aksjemarkedet. Aksjer kan falle videre de kommende dagene og ukene, men vi forventer at aksjer er høyere enn i dag om 3-6 måneder.

Her kan du lese hele House View-rapporten

Les vårt markedssyn her


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.