Frank Jullum

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

Det har hersket stor usikkerhet rundt hva som kom til å skje med renta. Handelskrigen med USA og Kina og global økonomisk nedtur har gjort mange økonomer skeptiske med tanke på hva Norges Bank kom til å gjøre på torsdagens rentemøte.

Sjeføkonom Frank Jullum forklarer renteoppgangen slik:

- Renta økte i dag fordi norsk økonomi fortsatt er upåvirket av den globale nedturen. Arbeidsmarkedet blir derfor strammere, lønnsveksten øker og inflasjonen holder seg over målet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank hevet styringsrenta med 0,25 prosentpoeng fra 1,25 til 1,5 prosent. Dette er den fjerde rentehevingen i 2019. Nå tror Jullum at rentetoppen nærmer seg, men at det fort kan komme en ny økning allerede neste år.

- Norges Bank indikerer at rentetoppen nesten er nådd, men vi tror fortsatt det kommer nok en renteøkning til i mars neste år. Deretter vil renteutviklingen i større grad bestemmes av utviklingen i global økonomi, sier han.